Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Nr II/17/2024 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. (PDF, 320.88Kb)
II sesja
2024-05-31 uchwała
2 -druk nr 17 w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Choszcznie (PDF, 342.88Kb)
II sesja
2024-05-31 projekt uchwały
3 Nr II/16/2024 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2023, (PDF, 356.34Kb)
II sesja
2024-05-24 uchwała
4 Nr II/15/2024 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania, (PDF, 247.99Kb)
II sesja
2024-05-24 uchwała
5 Nr II/14/2024 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Choszcznie. (PDF, 345.38Kb)
II sesja
2024-05-24 uchwała
6 Nr II/13/2024 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, (PDF, 723.25Kb)
II sesja
2024-05-24 uchwała
7 Nr II/12/2024 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna – Artura Raczyńskiego, (PDF, 385.13Kb)
II sesja
2024-05-24 uchwała
8 Nr II/11/2024 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, (PDF, 509.70Kb)
II sesja
2024-05-24 uchwała
9 Nr II/10/2024 zmieniająca uchwałę Nr XL/287/2018....... (PDF, 579.34Kb)
II sesja
2024-05-24 uchwała
10 Nr II/9/2024 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2024, (PDF, 26.29Mb)
II sesja
2024-05-24 uchwała
11 Nr II/8/2024 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków zarządu osiedli na terenie Gminy Choszczno, (PDF, 979.40Kb)
II sesja
2024-05-24 uchwała
12 Protokół z I sesji (PDF, 2.13Mb)
I sesja
2024-05-24 protokół
13 Sprawozdanie Burmistrza (PDF, 360.86Kb)
II sesja
2024-05-21 informacja
14 Raport za 2023 (PDF, 19.40Mb)
II sesja
2024-05-17 informacja
15 Inf. o mieniu komunalnym (PDF, 1.43Mb)
II sesja
2024-05-17 informacja
16 CHDK MBP (PDF, 11.74Mb)
II sesja
2024-05-17 informacja
17 Bilans za 2023 r. (PDF, 13.10Mb)
II sesja
2024-05-17 informacja
18 Sprawozdanie 2023 III cz (PDF, 13.26Mb)
II sesja
2024-05-17 informacja
19 Sprawozdanie 2023 II cz (PDF, 6.78Mb)
II sesja
2024-05-17 informacja
20 Sprawozdanie 2023 I cz (PDF, 20.66Mb)
II sesja
2024-05-17 informacja
21 - druk nr 22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. (PDF, 300.20Kb)
II sesja
2024-05-16 projekt uchwały
22 - druk nr 21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2023, (PDF, 331.50Kb)
II sesja
2024-05-16 projekt uchwały
23 - druk nr 20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania, (PDF, 241.10Kb)
II sesja
2024-05-16 projekt uchwały
24 - druk nr 19 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Choszcznie. (PDF, 329.00Kb)
II sesja
2024-05-16 projekt uchwały
25 - druk nr 18 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, (PDF, 824.67Kb)
II sesja
2024-05-16 projekt uchwały
26 - druk nr 16 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej, (PDF, 346.64Kb)
II sesja
2024-05-16 projekt uchwały
27 - druk nr 15 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, (PDF, 340.95Kb)
II sesja
2024-05-16 projekt uchwały
28 - druk nr 14 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, (PDF, 335.46Kb)
II sesja
2024-05-16 projekt uchwały
29 - druk nr 13 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna – Artura Raczyńskiego, (PDF, 609.09Kb)
II sesja
2024-05-16 projekt uchwały
30 - druk nr 12 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, (PDF, 883.36Kb)
II sesja
2024-05-16 projekt uchwały
31 - druk nr 11 (PDF, 1.07Mb)
II sesja
2024-05-16 projekt uchwały
32 - druk nr 10 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z fontanny i otoczenia fontanny w Choszcznie, (PDF, 1.06Mb)
II sesja
2024-05-16 projekt uchwały
33 - druk nr 9 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2024, (PDF, 24.03Mb)
II sesja
2024-05-16 projekt uchwały
34 - druk nr 8 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków zarządu osiedli na terenie Gminy Choszczno, (PDF, 1.19Mb)
II sesja
2024-05-16 projekt uchwały
35 Porządek II sesji (PDF, 792.08Kb)
II sesja
2024-05-16 informacja
36 Nr I/7/2024 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury (PDF, 257.46Kb)
I sesja
2024-05-13 uchwała
37 Nr I/6/2024 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury i Budżetu (PDF, 261.35Kb)
I sesja
2024-05-13 uchwała
38 Nr I/5/2024 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 258.13Kb)
I sesja
2024-05-13 uchwała
39 Nr I/4/2024 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej. (PDF, 252.10Kb)
I sesja
2024-05-13 uchwała
40 Nr I/3/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie (PDF, 646.66Kb)
I sesja
2024-05-13 uchwała
41 Nr I/2/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie (PDF, 649.19Kb)
I sesja
2024-05-13 uchwała
42 Nr I/1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie (PDF, 616.43Kb)
I sesja
2024-05-13 uchwała