Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Infrastruktury i Budżetu stała 2024-05-07
2 Komisja Oświaty i Kultury stała 2024-05-07
3 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-07
4 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-07