Przejdź do treści

Malwina Kaszak

Zdjęcie: Malwina Kaszak
Zdjęcie: Malwina Kaszak

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt mkaszak@radni.choszczno.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-07
2 Komisja Oświaty i Kultury stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 14:51:11 Dodanie punktu w obradach przez radnego Kazimierza Czapiewskiego - wybranie członków komisji I sesja za
2024-05-23 14:07:06 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. II sesja za
2024-05-23 14:08:29 - druk nr 8 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków zarządu osiedli na terenie Gminy Choszczno, II sesja za
2024-05-23 14:14:03 - druk nr 9 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2024, II sesja za
2024-05-23 14:17:41 - druk nr 11 zmieniający uchwałę Nr XL/287/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolach oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno, II sesja za
2024-05-23 14:23:28 - druk nr 12 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, II sesja za
2024-05-23 14:26:07 - druk nr 13 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna – Artura Raczyńskiego, II sesja za
2024-05-23 14:28:25 - druk nr 18 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, II sesja za
2024-05-23 14:30:53 - druk nr 19 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Choszcznie. II sesja za
2024-05-23 14:50:03 - druk nr 20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania, II sesja za
2024-05-23 15:00:18 - druk nr 21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2023, II sesja za
2024-05-23 15:19:38 - druk nr 22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. II sesja za
2024-05-23 14:03:40 Wycofanie uchwały nr 10 w punkcie 3 obrad II sesja za
2024-05-23 14:05:55 wycofanie z porządku obrad punktów nr : 14 , 15 , 16 , 17. II sesja za