Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Choszczno

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Ewa Jabłońska

Ewa Jabłońska

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 238, przynależność: Centrum Samorządowe - Odrodzenie, klub: Klub Centrum Samorządowe - Odrodzenie

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 10:20:19 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o wybór Wiceprzewodniczących Rady. Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 10:25:46 Wniosek o poszerzenie porządku obrad w celu podjęcia uchwał w sprawie powołania składu osobowego wszystkich komisji. Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 11:39:13 Kto z Państwa Radnych jest za tym aby skład Komisji Skrutacyjnej był taki sam jak przy wyborze na Przewodniczącego Rady? Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 10:31:24 Wniosek o przegłosowanie en blok kandydatów do Komisji Skrutacyjnej: Panie Ewa Jabłońska Irena Piątek Magdalena Lisiak Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 11:43:31 Wniosek o 2 Przewodniczących Rady. Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 12:43:22 Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 12:48:25 Komisja Rewizyjna - Wojciech Sierakowski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 12:50:00 Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 12:51:52 Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 12:53:10 Komisja Rewizyjna - Jakub Pialik Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 12:55:28 Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) przeciw
2018-11-22 13:02:34 Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Wojciech Sierakowski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:04:10 Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Andrzej Zakrzewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:05:47 Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:06:53 Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Piotr Wierzba Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:08:03 Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) przeciw
2018-11-22 13:12:53 Komisja Budżetu i Finansów - Zbigniew Żółkiewicz Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:14:19 Komisja Budżetu i Finansów - Wojciech Sierakowski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:16:48 Komisja Budżetu i Finansów - Andrzej Zakrzewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:18:06 Komisja Budżetu i Finansów - Jerzy Miładowski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:19:23 Komisja Budżetu i Finansów - Piotr Wierzba Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:20:26 Komisja Budżetu i Finansów - Magdalena Lisiak Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:24:35 Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Jerzy Gumuliński Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:25:52 Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Maciej Zadka Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:27:20 Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Ewa Jabłońska Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:28:43 Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Irena Piątek Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:29:49 Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Jakub Pialik Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:30:55 Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Andrzej Korzeniewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:32:29 Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Marzena Kiejrys Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:36:08 Komisja Wsi i Rolnictwa - Jerzy Miładowski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:37:28 Komisja Wsi i Rolnictwa - Kazimierz Czapiewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:38:42 Komisja Wsi i Rolnictwa - Krzysztof Połomski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:39:53 Komisja Wsi i Rolnictwa - Irena Piątek Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:42:13 Komisja Wsi i Rolnictwa - Sylwester Stefański Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:43:44 Komisja Wsi i Rolnictwa - Magdalena Lisiak Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:48:10 Komisja Oświaty i Kultury - Ewa Jabłońska Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:50:14 Komisja Oświaty i Kultury - Stefan Szemlij Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:51:39 Komisja Oświaty i Kultury - Jerzy Gumuliński Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:53:10 Komisja Oświaty i Kultury - Maciej Zadka Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:54:24 Komisja Oświaty i Kultury - Anetta Bikowska Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:56:12 Komisja Oświaty i Kultury - Michał Ostraszewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:57:26 Komisja Oświaty i Kultury - Sylwester Stefański Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) przeciw
2018-11-22 13:59:25 Komisja Oświaty i Kultury - Marzena Kiejrys Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-29 14:14:47 Projekt uchwały na druku nr 328 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w budynku kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie. Sesja II wstrzymał się
2018-11-29 14:16:40 Projekt uchwały na druku nr 332 w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie oraz nadania mu statutu. Sesja II za
2018-11-29 14:18:40 Projekt uchwały na druku nr 333 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”. Sesja II za
2018-11-29 14:34:15 Projekt uchwały na druku nr 10 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty. Sesja II za
2018-11-29 14:43:29 Projekt uchwały na druku nr 11 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018. Sesja II za
2018-11-29 15:07:34 Projekt uchwały na druku nr 12 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna – Roberta Adamczyka. Sesja II za
2018-11-29 14:45:52 Projekt uchwały na druku nr 13 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Choszcznie. Sesja II za
2018-11-29 14:50:43 Projekt uchwały na druku nr 14 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty. Sesja II za
2018-11-29 14:56:38 Projekt uchwały na druku nr 15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Sesja II za
2018-11-29 14:08:25 Wniosek o przeniesienie druku nr 12 po druku nr 15. Sesja II za
2018-11-29 15:04:39 Wniosek o obniżeniu stawki kwoty z 4800zł na 4000zł wynagrodzenia Burmistrza Choszczna Sesja II przeciw
2018-12-19 14:11:24 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej Sesja III za
2018-12-19 14:55:28 Projekt uchwały na druku nr 330 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 Sesja III za
2018-12-19 15:05:33 Projekt uchwały na druku nr 331 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033 Sesja III za
2018-12-19 15:06:55 Projekt uchwały na druku nr 16 w sprawie upoważnienie Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Choszcznie Sesja III za
2018-12-19 15:17:44 Projekt uchwały na druku nr 17 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2019 Sesja III za
2018-12-19 15:45:53 Projekt uchwały na druku nr 19 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sesja III za
2018-12-19 15:54:45 Projekt uchwały na druku nr 20 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sesja III za
2018-12-19 15:57:03 Projekt uchwały na druku nr 21 w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2018-2028 Sesja III za
2018-12-19 15:58:21 Projekt uchwały na druku nr 22 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Sesja III za
2018-12-19 15:39:18 Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja III za
2018-12-19 15:41:39 Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja III za
2018-12-19 15:39:59 Komisja Rewizyjna - Wojciech Sierakowski Sesja III za
2018-12-19 15:40:49 Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz Sesja III za
2018-12-19 15:50:36 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja III za
2018-12-19 15:51:20 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Piotr Wierzba Sesja III za
2018-12-19 15:49:07 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Wojciech Sierakowski Sesja III za
2018-12-19 15:42:59 Komisja Rewizyjna - Irena Piątek Sesja III za
2018-12-19 15:43:45 Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior Sesja III przeciw
2018-12-19 15:49:59 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Jerzy Gumuliński Sesja III za
2018-12-19 15:52:26 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja III przeciw
2019-01-21 14:17:21 Druk nr 25 zmieniający uchwałę Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym. Sesja IV za
2019-01-21 14:20:56 Druk nr 26 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego (dot. Komisji Rewizyjnej). Sesja IV za
2019-01-21 14:22:37 Druk nr 27 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego (dot. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji). Sesja IV za
2019-01-21 14:24:29 Druk nr 23 w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących i zarządu osiedli w Choszcznie. Sesja IV za
2019-01-21 14:25:58 Druk nr 24 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. Sesja IV za
2019-02-14 14:10:48 Przyjęcie protokołów z III i IV sesji Rady Miejskiej. Sesja V za
2019-02-14 14:12:43 Druk nr 28 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie. Sesja V za
2019-02-14 14:16:20 Druk nr 29 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Sesja V za
2019-02-14 14:17:48 Druk nr 30 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Sesja V za
2019-02-14 14:19:12 Druk nr 31 w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Sesja V za
2019-02-14 14:20:13 Druk nr 32 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2019. Sesja V za
2019-02-14 14:28:00 Druk nr 37 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja V za
2019-02-14 14:29:40 Druk nr 38 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033. Sesja V za
2019-02-14 14:07:39 Zmiana w porządku obrad - druk 37 i 38 po druku 32. Sesja V za
2019-02-14 14:41:49 Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior Sesja V przeciw
2019-02-14 14:43:56 Komisja Rewizyjna - Wojciech Sierakowski Sesja V za
2019-02-14 14:45:00 Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja V za
2019-02-14 14:46:29 Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja V za
2019-02-14 14:47:25 Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz Sesja V za
2019-02-14 14:48:27 Komisja Rewizyjna - Jakub Pialik Sesja V za
2019-02-14 14:52:28 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja V przeciw
2019-02-14 14:53:39 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Wojciech Sierakowski Sesja V za
2019-02-14 14:55:19 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja V za
2019-02-14 14:56:20 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Zakrzewski Sesja V za
2019-02-14 14:57:13 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Piotr Wierzba Sesja V za
2019-02-14 15:11:45 Komisja Budżetu i Finansów - Piotr Sobczak Sesja V za
2019-02-14 15:12:12 Komisja Budżetu i Finansów - Sylwester Stefański Sesja V za
2019-02-14 15:13:46 Komisja Wsi i Rolnictwa - Piotr Sobczak Sesja V za
2019-02-14 15:42:49 Wniosek o przekazanie do komisji infrastruktury i gospodarki skargi złożonej przez mieszkańska Choszczna. Sesja V za
2019-03-28 14:19:12 Druk nr 39 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno. Sesja VI za
2019-03-28 14:26:47 Druk nr 40 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja VI za
2019-03-28 14:28:13 Druk nr 41 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2019 roku. Sesja VI za
2019-03-28 14:29:34 Druk nr 44 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadanych psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sesja VI za
2019-03-28 14:31:09 Druk nr 45 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie. Sesja VI za
2019-03-28 14:32:40 Druk nr 46 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja VI za
2019-03-28 14:33:56 Druk nr 47 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033. Sesja VI za
2019-03-28 14:36:14 Druk nr 48 w sprawie zawarcia z Powiatem Choszczeńskim porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie. Sesja VI za
2019-03-28 14:39:08 Druk nr 49 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno. Sesja VI za
2019-03-28 14:43:12 Druk nr 43 w sprawie skargi Pani E. W. na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja VI za
2019-03-28 14:08:00 Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej. Sesja VI za
2019-03-28 14:16:55 Wniosek aby w par. 4 aby wykreślić podpunkt 5 abcd Sesja VI przeciw
2019-03-28 14:45:38 Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja VI za
2019-03-28 14:46:44 Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz Sesja VI za
2019-03-28 14:47:29 Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja VI za
2019-03-28 14:48:19 Komisja Rewizyjna - Jakub Pialik Sesja VI za
2019-03-28 14:49:01 Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior Sesja VI przeciw
2019-03-28 14:52:14 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Zakrzewski Sesja VI za
2019-03-28 14:52:59 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja VI za
2019-03-28 14:53:50 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Piotr Wierzba Sesja VI za
2019-03-28 14:54:37 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja VI przeciw
2019-03-28 14:56:45 Komisja Wsi i Rolnictwa - Teresa Kasior Sesja VI za
2019-04-30 12:31:53 druk nr 50 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Choszcznie przy ul. Sportowej zabudowanej budynkiem hotelowym, oznaczonej numerami działek 860/3 i 860/5, Sesja VII za
2019-04-30 12:34:03 druk nr 51 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadanych psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, Sesja VII za
2019-04-30 12:35:34 druk nr 52 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin w Gminie Choszczno, Sesja VII za
2019-04-30 12:50:38 druk nr 53 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019, Sesja VII za
2019-04-30 12:53:21 druk nr 54 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019 – 2033, Sesja VII za
2019-04-30 13:21:10 druk nr 55 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie, Sesja VII wstrzymał się
2019-04-30 13:26:19 druk nr 56 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Sesja VII za
2019-04-30 12:17:13 Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej. Sesja VII za
2019-04-30 13:29:21 Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja VII za
2019-04-30 13:30:30 Komisja Rewizyjna - Wojciech Sierakowski Sesja VII za
2019-04-30 13:31:12 Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja VII za
2019-04-30 13:32:00 Komisja Rewizyjna - Jakub Pialik Sesja VII za
2019-04-30 13:32:49 Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior Sesja VII za
2019-04-30 13:36:11 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Wojciech Sierakowski Sesja VII za
2019-04-30 13:36:53 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Zakrzewski Sesja VII za
2019-04-30 13:37:50 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja VII za
2019-04-30 13:38:47 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Piotr Wierzba Sesja VII za
2019-04-30 13:39:31 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja VII za
2019-04-30 13:50:49 Kto jest za zamknięciem dyskusji. Sesja VII za
2019-05-28 12:03:44 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej. Sesja VIII za
2019-05-28 12:05:52 druk nr 57 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno od dnia 1 września 2019 r., Sesja VIII za
2019-05-28 12:06:53 druk nr 58 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r., Sesja VIII za
2019-05-28 12:08:01 druk nr 59 zmieniający uchwałę Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno, Sesja VIII za
2019-05-28 12:09:49 - druk nr 60 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019, Sesja VIII za
2019-05-28 12:11:21 - druk nr 61 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034, Sesja VIII za
2019-05-28 12:27:42 - druk nr 62 w sprawie utworzenia i organizacji niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju przy ul. Rynek w Choszcznie, Sesja VIII za
2019-05-28 12:33:36 Komisja Rewizyjna -Teresa Kasior Sesja VIII za
2019-05-28 12:31:23 Komisja Rewizyjna - Wojciech Sierakowski Sesja VIII za
2019-05-28 12:32:34 Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja VIII za
2019-05-28 12:30:38 Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja VIII za
2019-05-28 12:32:04 Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz Sesja VIII za
2019-05-28 12:33:02 Komisja Rewizyjna - Jakub Pialik Sesja VIII za
2019-05-28 12:38:31 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja VIII za
2019-05-28 12:35:59 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Wojciech Sierakowski Sesja VIII za
2019-05-28 12:37:16 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja VIII za
2019-05-28 12:36:30 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Zakrzewski Sesja VIII za
2019-05-28 12:37:53 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Piotr Wierzba Sesja VIII za
2019-05-28 12:19:58 Kto z Państwa jest za 5 min przerwą. Sesja VIII za
2019-06-17 12:36:40 druk nr 63 w sprawie przyjęcia statutu obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Wolności 41 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno, Sesja IX wstrzymał się
2019-06-17 12:38:53 druk nr 64 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników, Sesja IX za
2019-06-17 12:44:26 druk nr 65 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019, Sesja IX za
2019-06-17 12:45:36 druk nr 66 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno, Sesja IX za
2019-06-17 14:01:44 druk nr 67 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania, Sesja IX za
2019-06-17 14:10:04 druk nr 68 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2018, Sesja IX za
2019-06-17 14:55:51 druk nr 69 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. Sesja IX za
2019-06-17 12:12:48 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku 70 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2019. Sesja IX za
2019-06-17 12:15:07 Projekt uchwały na druku nr 71 w sprawie skargi Pana Piotra Sobczaka na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja IX za
2019-06-17 12:15:50 Projekt uchwały na druku nr 72 w sprawie skargi mieszkańców miejscowości Rudniki na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja IX za
2019-06-17 12:16:20 Projekt uchwały na druku nr 73 w sprawie skargi Pana Kazimierza Oleksy na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja IX za
2019-06-17 12:17:04 Projekt uchwały na druku nr 74 w sprawie skargi Pana Marka Witkowskiego na działalność Kierownika M-GOPS w Choszcznie. Sesja IX za
2019-06-17 12:17:35 Projekt uchwały na druku nr 75 w sprawie skargi Pana Piotra Sobczaka na działalność kierownika Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego. Sesja IX za
2019-06-17 12:18:45 Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Choszcznie. Sesja IX za
2019-06-17 12:40:56 Zespół opiniujący - Anetta Bikowska Sesja IX za
2019-06-17 12:41:37 Zespół opiniujący - Ewa Jabłońska Sesja IX za
2019-06-17 12:42:29 Zespół opiniujący - Jerzy Gumuliński Sesja IX za
2019-06-17 13:08:38 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku 70 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2019. Sesja IX za
2019-06-17 13:20:59 Projekt uchwały na druku nr 71 w sprawie skargi Pana Piotra Sobczaka na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja IX za
2019-06-17 13:21:42 Projekt uchwały na druku nr 72 w sprawie skargi mieszkańców miejscowości Rudniki na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja IX wstrzymał się
2019-06-17 13:29:42 Projekt uchwały na druku nr 73 w sprawie skargi Pana Kazimierza Oleksy na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja IX za
2019-06-17 13:31:42 Projekt uchwały na druku nr 74 w sprawie skargi Pana Marka Witkowskiego na działalność Kierownika M-GOPS w Choszcznie. Sesja IX za
2019-06-17 13:34:22 Projekt uchwały na druku nr 75 w sprawie skargi Pana Piotra Sobczaka na działalność kierownika Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego. Sesja IX za
2019-06-17 12:53:19 Kontrola stałej organizacji ruchu na ul Fabrycznej w Choszcznie. Sesja IX przeciw
2019-06-17 12:55:51 Kontrola zajęcia pasa drogowego dróg gminnych i dróg publicznych. Sesja IX przeciw
2019-06-17 13:04:37 Kontrola podstawy utworzenia działalności MUP Sp. Zo.o w Choszcznie. Zbadanie struktury organizacyjnej , nabór i zakup udziałów w spółce. Sesja IX przeciw
2019-06-17 13:05:57 Kontrola realizacji porozumienia pkmiędzy Gminą Choszczno a ZZDW w Koszalinie w sprawie realizacji przebudowy ul. jagiełły i Drawieńskiej. Sesja IX przeciw
2019-06-17 13:06:56 Kontrola prawidłowości wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno usługowego na działkach 236/8, 236/10,obr 3 . na skrzyż. ul. Bol. Chrobrego i Mur Pld dolny. Sesja IX przeciw
2019-08-29 12:07:28 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej. Sesja X za
2019-08-29 12:09:37 druk nr 76 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie, Sesja X za
2019-08-29 12:11:33 druk nr 77 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie, Sesja X za
2019-08-29 12:13:06 druk nr 78 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową „Tęczowa Kraina” w Choszcznie, Sesja X za
2019-08-29 12:13:53 druk nr 79 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie, Sesja X za
2019-08-29 12:14:32 druk nr 80 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie, Sesja X za
2019-08-29 12:15:53 druk nr 81 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno, Sesja X za
2019-08-29 12:16:58 druk nr 82 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego, Sesja X za
2019-08-29 12:19:49 druk nr 84 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034, Sesja X za
2019-08-29 12:18:18 druk nr 83 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019, Sesja X za
2019-08-29 12:22:30 druk nr 85 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 r. na realizację projektu pn: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce – Choszczno”. Sesja X za
2019-10-21 14:16:57 Druk nr 89 w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie zadania w zakresie budowy i eksplotacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Choszczno. Sesja XI za
2019-10-28 12:12:11 Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Miejskiej. Sesja XII za
2019-10-28 12:13:40 druk nr 86 w sprawie nadania ulicy w Choszcznie. Sesja XII za
2019-10-28 12:14:53 druk nr 87 w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy. Sesja XII za
2019-10-28 12:16:25 druk nr 88 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. Sesja XII za
2019-10-28 12:43:59 druk nr 90 w sprawie skargi Pani J. S. na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja XII za
2019-10-28 12:45:20 druk nr 92 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Sesja XII za
2019-10-28 12:46:06 druk nr 93 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie. Sesja XII za
2019-10-28 12:53:37 druk nr 94 w sprawie powierzenia „Centrum Rekreacji i Sportu” Spółce z o.o. z siedzibą w Choszcznie zadań Gminy Choszczno w zakresie spraw związanych z kulturą fizyczną i turystyką, w tym terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi Sesja XII za
2019-10-28 13:22:42 druk nr 95 w sprawie wyrażenia zgody ma sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno oznaczonych numerami działek 230/9, 859, 860/6, 813/4, 813/7 i 825/1. Sesja XII wstrzymał się
2019-10-28 12:06:42 Druk nr 96 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urzadzeń uzytecznosci publicznej przekazanych w administrowanie choszczenskiemu zarządowi nieruchomosci komunalnych. Sesja XII za
2019-10-28 12:08:56 Druk nr 97 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja XII za
2019-10-28 12:09:32 Druk nr 98 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034. Sesja XII za
2019-10-28 12:10:58 Wycofanie druku nr 90. Sesja XII za
2019-10-28 12:42:37 Wniosek o zamknięcie dyskusji. Sesja XII za
2019-10-28 13:24:56 Druk nr 96 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urzadzeń uzytecznosci publicznej przekazanych w administrowanie choszczenskiemu zarządowi nieruchomosci komunalnych. Sesja XII za
2019-10-28 13:27:57 Druk nr 97 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja XII za
2019-10-28 13:29:49 Druk nr 98 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034. Sesja XII za
2019-10-28 13:38:24 komisja skrutacyjna Piotr Sobczak Maciej Zadka Jakub Pialik Sesja XII za
2019-11-29 14:16:15 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej. Sesja XIII za
2019-11-29 14:17:37 druk nr 99 zmieniający uchwałę Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno, Sesja XIII za
2019-11-29 14:23:37 druk nr 102 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Choszczno E” Sesja XIII za
2019-11-29 14:24:33 druk nr 103 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin, Sesja XIII za
2019-11-29 14:25:50 druk nr 104 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, Sesja XIII za
2019-11-29 14:29:02 druk nr 105 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, Sesja XIII za
2019-11-29 14:43:36 druk nr 106 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie, Sesja XIII za
2019-11-29 14:45:54 druk nr 107 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja XIII za
2019-11-29 14:08:28 - druk nr 108 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno, Sesja XIII za
2019-11-29 14:09:34 - druk nr 109 uchylający uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, Sesja XIII za
2019-11-29 14:10:30 - druk nr 110 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno, Sesja XIII za
2019-11-29 14:12:08 - druk nr 111 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Choszczno, Sesja XIII za
2019-11-29 14:12:52 - druk nr 112 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Sesja XIII za
2019-11-29 14:13:26 - druk nr 113 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Sesja XIII za
2019-11-29 14:14:41 - druk nr 114 w sprawie skargi mieszkańców Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMREDBUD” na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja XIII za
2019-11-29 14:15:31 - punkt 5 dotyczący dwóch protokołów Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli zgodnie z planem pracy Komisji. Sesja XIII za
2019-11-29 15:47:25 kto jest za druk nr 108 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno, Sesja XIII za
2019-11-29 15:56:37 kto jest za: druk nr 109 uchylający uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, Sesja XIII za
2019-11-29 15:57:20 - kto jest za: druk nr 110 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno, Sesja XIII za
2019-11-29 15:58:06 - kto jest za: druk nr 111 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Choszczno, Sesja XIII za
2019-11-29 15:59:40 - kto jest za: druk nr 112 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Sesja XIII za
2019-11-29 16:00:14 - kto jest za: druk nr 113 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Sesja XIII za
2019-11-29 16:35:08 - kto jest za: druk nr 114 w sprawie skargi mieszkańców Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMREDBUD” na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja XIII za
2019-11-29 16:33:47 Wniosek o zamknięcie syskusji. Sesja XIII za
2019-12-20 12:16:25 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej. Sesja XIV za
2019-12-20 12:31:18 druk nr 100 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2020, Sesja XIV za
2019-12-20 12:37:57 druk nr 101 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034, Sesja XIV za
2019-12-20 12:42:17 druk nr 115 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Choszcznie, Sesja XIV za
2019-12-20 12:44:11 druk nr 116 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2020, Sesja XIV za
2019-12-20 12:59:19 druk nr 117 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, Sesja XIV za
2019-12-20 13:09:23 druk nr 118 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2020, Sesja XIV za
2019-12-20 13:10:50 druk nr 119 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja XIV za
2019-12-20 12:12:50 WNIOSEK o wprowadzenie projektu uchwały na druku nr 122 w sprawie uruchomienia oraz określenia zasad funkcjonowania „Klubu Senior +” w Choszcznie, Sesja XIV za
2019-12-20 12:14:11 WNIOSEK o wprowadzenie do porządku na druku nr 123 zmieniającego uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sesja XIV za
2019-12-20 13:12:59 druk nr 120 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPZP.07.06.00-32-K033/19 pn. „Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Choszczno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Sesja XIV za
2019-12-20 13:15:20 druk nr 121 zmieniający uchwałę Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno. Sesja XIV za
2019-12-20 12:15:29 WNIOSEK o wprowadzenie protokół nr 3/2019 i protokół nr 4/2019 z kontroli Urzędu Miejskiego. Sesja XIV za
2019-12-20 13:22:21 druk nr 122 w sprawie uruchomienia oraz określenia zasad funkcjonowania „Klubu Senior +” w Choszcznie, Sesja XIV za
2019-12-20 13:24:29 druk nr 123 zmieniającego uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sesja XIV za
2020-02-07 13:27:59 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej. Sesja XV za
2020-02-07 14:10:56 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2020. Sesja XV za
2020-02-07 14:29:21 Uchwała w sprawie utworzenia Sołectwa Stawin w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Koplin oraz zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Choszczno. Sesja XV za
2020-02-07 14:34:31 Uchwała w sprawie utworzenia Sołectwa Krzowiec w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Kołki oraz zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Choszczno. Sesja XV za
2020-02-07 14:49:25 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Sesja XV za
2020-02-07 14:51:08 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choszczno na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. Sesja XV za
2020-02-07 14:52:40 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno. Sesja XV za
2020-02-07 15:00:50 Uchwała w sprawie wystąpienia przez Gminę Choszczno ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Sesja XV za
2020-02-07 15:02:01 Uchwała w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich. Sesja XV za
2020-02-07 15:03:14 Uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Choszczno na lata 2020-2024”. Sesja XV za
2020-02-07 15:05:08 Uchwała w sprawie uchylenia załącznika do uchwały Nr III/37/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla gminnych oświatowych jednostek budżetowych. Sesja XV za
2020-02-07 15:08:21 Uchwała w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie. Sesja XV za
2020-02-07 15:20:19 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XV za
2020-02-07 15:21:41 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Choszczno na lata 2020-2034. Sesja XV za
2020-02-07 13:53:34 Głosowanie za zamknieciem dyskusju Sesja XV za
2020-02-07 14:03:17 Kontrola wydatków poniesionych na funkcjonowanie Gminy ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności wydawania, celowości i zasadności ponoszonych kosztów za 2019r. i I kw. 2020r. Sesja XV przeciw
2020-02-07 14:08:23 Struktura organizacyjna CRS sp. z.o.o., koszty funkcjonowania i zakres działania za rok 2019 i I półrocze 2020r Sesja XV przeciw
2020-02-07 14:09:41 Przygotowanie się i realizacja obowiązków MPGK w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy za 2019r. i pierwsze połrocze 2020r Sesja XV przeciw
2020-05-15 12:06:37 Wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad na druku nr 148 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno. Sesja XVI za
2020-05-15 12:07:51 Wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad na druku nr 149 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sesja XVI za
2020-05-15 12:12:38 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej. Sesja XVI za
2020-05-15 12:15:03 Projekt uchwały na druku nr 138 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 r. na realizację projektu pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce – Choszczno”. Sesja XVI za
2020-05-15 12:19:58 Projekt uchwały na druku nr 139 w sprawie sprawienia przez Gminę Choszczno pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych. Sesja XVI za
2020-05-15 12:41:42 Projekt uchwały na druku nr 140 w sprawie zamiaru likwidacji czterech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. Sesja XVI za
2020-05-15 12:46:15 Projekt uchwały na druku nr 141 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2020 roku. Sesja XVI za
2020-05-15 13:07:12 Projekt uchwały na druku nr 142 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XVI za
2020-05-15 13:08:55 Projekt uchwały na druku nr 143 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034. Sesja XVI za
2020-05-15 13:21:25 Projekt uchwały na druku nr 144 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XVI za
2020-05-15 13:23:34 Projekt uchwały na druku nr 145 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Sesja XVI za
2020-05-15 13:25:34 Projekt uchwały na druku nr 146 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Sesja XVI za
2020-05-15 13:26:32 Projekt uchwały na druku nr 147 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choszczno na lata 2020-2022. Sesja XVI za
2020-05-15 13:56:24 Projekt uchwały na druku nr 148 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno, Sesja XVI za
2020-05-15 14:03:45 Projekt uchwały na druku nr 149 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sesja XVI za
2020-05-15 12:09:36 wniosek radnego gumuliń◙skiego Sesja XVI za
2020-06-30 12:06:38 Wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad na druku nr 165 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034. Sesja XVII za
2020-06-30 12:04:42 Wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad na druku nr 164 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Sesja XVII za
2020-06-30 12:10:08 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej. Sesja XVII za
2020-06-30 12:11:59 Projekt uchwały na druku nr 150 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zamęcinie. Sesja XVII za
2020-06-30 12:14:13 Projekt uchwały na druku nr 152 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. Sesja XVII za
2020-06-30 12:15:14 Projekt uchwały na druku nr 153 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Sesja XVII za
2020-06-30 12:16:36 Projekt uchwały na druku nr 157 w sprawie utworzenia Sołectwa Oraczewice w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Sulino oraz zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Choszczno. Sesja XVII za
2020-06-30 12:18:27 Projekt uchwały na druku nr 158 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Sesja XVII za
2020-06-30 12:19:48 Projekt uchwały na druku nr 159 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. Sesja XVII za
2020-06-30 12:22:16 Projekt uchwały na druku nr 160 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową „Tęczowa Kraina” w Choszcznie. Sesja XVII za
2020-06-30 12:23:25 Projekt uchwały na druku nr 161w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie. Sesja XVII za
2020-06-30 12:24:00 Projekt uchwały na druku nr 162w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie. Sesja XVII za
2020-06-30 12:25:15 Projekt uchwały na druku nr 163 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XVII za
2020-06-30 12:26:42 Projekt uchwały na druku nr 165 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034. Sesja XVII za
2020-06-30 12:28:22 Projekt uchwały na druku nr 164 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Lomunalnych. Sesja XVII za
2020-06-30 13:33:23 Projekt uchwały na druku nr 154 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania. Sesja XVII za
2020-06-30 13:44:28 Projekt uchwały na druku nr 155 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2019. Sesja XVII za
2020-06-30 14:35:35 Projekt uchwały na druku nr 156 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. Sesja XVII za
2020-07-24 15:11:54 Kto jest za kandydaturą Radnego Sławomira Gizińskiego do Komisji doraźnej. Sesja XVIII wstrzymał się
2020-07-24 15:14:51 Kto jest za kandydaturą Radnego Jerzego Gumulinskiego do Komisji doraźnej. Sesja XVIII wstrzymał się
2020-07-24 15:16:55 Kto jest za kandydaturą Radnego Stefana Szemlij do Komisji doraźnej. Sesja XVIII wstrzymał się
2020-07-24 15:18:47 Kto jest za kandydaturą Radnej Teresy Kasior do Komisji doraźnej. Sesja XVIII wstrzymał się
2020-07-24 15:20:35 Kto jest za kandydaturą Piotra Sobczaka do Komisji doraźnej. Sesja XVIII wstrzymał się
2020-08-07 10:18:35 Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 169 w sprawie odmowystwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Sesja XIX za
2020-08-07 10:21:18 Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 170 w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. Sesja XIX za
2020-08-07 10:22:21 Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 171 w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. Sesja XIX za
2020-08-07 10:23:16 Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 172 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korytowie. Sesja XIX za
2020-08-07 10:24:10 Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 173 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choszczna.. Sesja XIX za
2020-08-07 10:28:17 Projekt uchwały na druku nr 167 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XIX za
2020-08-07 10:30:33 Projekt uchwały na druku nr 168 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034. Sesja XIX za
2020-08-07 11:46:32 Projekt uchwały na druku nr 169 w sprawie odmowystwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Sesja XIX wstrzymał się
2020-08-07 12:18:17 Projekt uchwały na druku nr 170 w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. Sesja XIX za
2020-08-07 12:25:51 Projekt uchwały na druku nr 171 w sprawie skargi na decyzję Dyrektora szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. Sesja XIX za
2020-08-07 12:46:25 Projekt uchwały na druku nr 172 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korytowie. Sesja XIX za
2020-08-07 13:01:22 Projekt uchwały na druku nr 173 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choszczna.. Sesja XIX za
2020-09-17 12:03:52 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 178 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XX za
2020-09-17 12:05:28 Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej. Sesja XX za
2020-09-17 12:06:58 Projekt uchwały na druku nr 174 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. Sesja XX za
2020-09-17 12:08:36 Projekt uchwały na druku nr 175 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno. Sesja XX za
2020-09-17 12:09:29 Projekt uchwały na druku nr 176 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Choszczno. Sesja XX za
2020-09-17 12:12:04 Projekt uchwały na druku nr 177 w sprawie przyjęcia Statutu obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Wolności 41 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno. Sesja XX za
2020-09-17 12:19:16 Projekt uchwały na druku nr 178 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XX za
2020-10-29 12:22:39 Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej. Sesja XXI za
2020-10-29 12:26:20 Projekt uchwały na druku nr 179 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Korytowo. Sesja XXI za
2020-10-29 12:53:41 Projekt uchwały na druku nr 180 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja XXI za
2020-10-29 12:57:05 Projekt uchwały na druku nr 181 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. Sesja XXI za
2020-10-29 13:04:44 Projekt uchwały na druku nr 182 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Sesja XXI za
2020-10-29 13:06:52 Projekt uchwały na druku nr 184 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XXI za
2020-12-02 12:41:49 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej. Sesja XXII za
2020-12-02 12:46:48 - druk nr 188 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy Choszczno, Sesja XXII za
2020-12-02 12:48:21 - druk nr 189 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, Sesja XXII za
2020-12-02 12:49:59 - druk nr 190 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/106/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, Sesja XXII za
2020-12-02 12:54:03 - druk nr 191 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, Sesja XXII za
2020-12-02 12:55:25 - druk nr 192 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024, Sesja XXII za
2020-12-02 13:04:57 - druk nr 193 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2021, Sesja XXII za
2020-12-02 13:06:29 - druk nr 194 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020, Sesja XXII za
2020-12-02 13:10:54 - druk nr 195 w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze. Sesja XXII za
2020-12-02 12:16:38 OBECNOŚĆ Sesja XXII za
2020-12-02 13:01:57 Podjęcie wniosku Radnego Jerzego Gumulińskiego dot. dołączenia do instytucji zarządów osiedli Sesja XXII za
2020-12-21 11:59:26 Lista obecności na sesji w dniu 21 grudnia 2021 r. sesja XXIII za
2020-12-21 12:04:10 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 204 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. sesja XXIII za
2020-12-21 12:06:22 Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miejskiej. sesja XXIII za
2020-12-21 12:14:06 - druk nr 186 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034, sesja XXIII za
2020-12-21 13:30:17 - druk nr 187 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2021, sesja XXIII za
2020-12-21 13:33:17 - druk nr 197 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020, sesja XXIII za
2020-12-21 13:34:54 - druk nr 198 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie, sesja XXIII za
2020-12-21 14:10:11 - druk nr 199 w sprawie likwidacji czterech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie oraz dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. sesja XXIII za
2020-12-21 14:14:22 - druk nr 200 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego jezioro „Kluki” na jezioro „Klukom”, sesja XXIII za
2020-12-21 14:19:51 - druk nr 201 w sprawie skargi na działalność Burmistrza, sesja XXIII za
2020-12-21 14:53:54 - druk nr 202 w sprawie skargi na działalność Burmistrza, sesja XXIII za
2020-12-21 15:04:03 - druk nr 203 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2021. sesja XXIII za
2020-12-21 15:06:50 - druk nr 204 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. sesja XXIII za
2020-12-21 12:46:36 Wniosek zdjęcie z poz. 7 zał 4 100 tyś złotych i przekazanie na dokończenie ul. Rybackiej i Westerplatte zał 4 poz. 2 sesja XXIII za
2020-12-21 13:01:04 Wniosek - Usunięcie z pkt. 13 zał. 4 - 600 tyś. złotych oraz z 200 tyś złotych z działu 75023 rodz. 4010 i przekazanie tej kwoty na remont drogi dojazdowej do miejscowości Krzowiec - łącznie 800 tyś. złotych sesja XXIII przeciw
2020-12-21 13:24:34 Wniosek czy Państwo wyrażacie zgodę o reasumpcję głosowania wniosku radnego Jerzego Gumulińskiego sesja XXIII przeciw
2020-12-21 14:08:02 Wniosek formalny radnego Piotra Sobczaka o wykreślenie z uchwały o likwidacji bibliotek filii w Sławęcinie sesja XXIII wstrzymał się
2020-12-21 14:51:48 Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. sesja XXIII za
2021-03-12 12:02:15 Obecność na XXIV sesji RM sesja XXIV za
2021-03-12 12:18:44 Za przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej. sesja XXIV za
2021-03-12 12:20:36 - druk nr 151 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Choszczeńskiego, sesja XXIV za
2021-03-12 12:22:37 - druk nr 205 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, sesja XXIV za
2021-03-12 12:24:05 - druk nr 206 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choszczno na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, sesja XXIV za
2021-03-12 12:25:34 - druk nr 207 w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie, sesja XXIV za
2021-03-12 12:26:43 druk nr 208 w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego – logo gminy Choszczno oraz zasad jego używania, sesja XXIV za
2021-03-12 12:27:52 - druk nr 209 w sprawie zasad używania herbu, flagi i hejnału Choszczna, sesja XXIV za
2021-03-12 12:30:45 - druk nr 210 zmieniająca uchwałę nr XXI/297/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, sesja XXIV za
2021-03-12 12:34:04 - druk nr 211 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2021, sesja XXIV za
2021-03-12 12:35:39 - druk nr 212 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, sesja XXIV za
2021-03-12 12:43:48 - druk nr 213 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie, sesja XXIV za
2021-03-12 12:45:50 - druk nr 214 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2021 r. na realizację projektu pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII”, sesja XXIV za
2021-03-12 12:48:20 - druk nr 215 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo, sesja XXIV przeciw
2021-03-12 12:56:37 - druk nr 216 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2021 roku, sesja XXIV za
2021-03-12 12:57:56 - druk nr 217 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2021, sesja XXIV za
2021-03-12 13:09:15 - druk nr 218 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021, sesja XXIV za
2021-03-12 13:11:07 - druk nr 219 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034, sesja XXIV za
2021-03-12 13:13:05 - druk nr 220 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerami działki 1412, Obr. 3 Choszczno, na rzecz spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, sesja XXIV za
2021-03-12 13:16:06 - druk nr 221 w sprawie zwolnienia z opłaty o której mowa w art. 111 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 r., przyznania zwrotu określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców oraz przedłużenia terminu na jej wniesienie, sesja XXIV za
2021-03-12 13:24:44 - druk nr 222 w sprawie skargi na bezczynność organu, sesja XXIV wstrzymał się
2021-03-12 13:36:39 - druk nr 223 w sprawie skargi na działalność Burmistrza. sesja XXIV za
2021-03-12 13:48:26 - druk nr 224 w sprawie ustalenia zasad przekazywania składników mienia Gminy Choszczno do korzystania dla Sołectw na terenie Gminy Choszczno. sesja XXIV przeciw
2021-03-12 12:17:06 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 224 w sprawie ustalenia zasad przekazywania składników mienia Gminy Choszczno do korzystania dla Sołectw na terenie Gminy Choszczno. sesja XXIV za
2021-03-12 12:12:12 Wprowadzenie do porządku sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno za rok 2020. sesja XXIV za
2021-03-12 12:14:05 Wprowadzenie do porządku obrad sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Choszczno z organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie za 2020 rok. sesja XXIV za
2021-03-12 12:55:32 Głosowanie za wnioskiem Andrzeja Korzeniewskiego dot. aby rozwiązać problem zgłoszeniowy w weekendy i święta , podać numer telefonu i adres do zgłoszenia dot. zwierząt bezdomnych sesja XXIV za
2021-03-30 10:11:27 Lista obecności na XXV sesji w dniu 30 marca 2021 r. sesja XXV za
2021-03-30 10:16:19 Druk nr 225 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021. sesja XXV za
2021-05-31 12:01:28 Obecność sesja XXVI za
2021-05-31 12:08:35 Przyjęcie protokołów XXIV i XXV sesja XXVI za
2021-05-31 12:12:32 - druk nr 226 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Choszczno a Gminą Suchań dotyczącego powierzenia Gminie Choszczno realizacji zadania publicznego Gminy Suchań w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Suchań do Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie. sesja XXVI za
2021-05-31 12:25:04 - druk nr 227 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/122/99 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 września 1999 r. w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku i nadania statutu, sesja XXVI za
2021-05-31 12:29:28 - druk nr 228 w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, sesja XXVI za
2021-05-31 12:32:02 - druk nr 229 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, sesja XXVI za
2021-05-31 12:47:34 - druk nr 230 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021, sesja XXVI za
2021-05-31 12:49:26 - druk nr 231 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034, sesja XXVI za
2021-05-31 12:55:29 - druk nr 235 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Choszcznie przy ul. Wolvegi, oznaczonych numerami działek 3,4,5 obr. 1 m. Choszczno. sesja XXVI za
2021-05-31 13:15:57 - druk nr 232 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania, sesja XXVI za
2021-05-31 13:25:32 - druk nr 233 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2020, sesja XXVI za
2021-05-31 14:01:38 - druk nr 234 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. sesja XXVI za
2021-09-16 10:07:37 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 246 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. sesja XXVIII za
2021-09-16 10:11:56 Projekt uchwały na druku nr 247 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021. sesja XXVIII za
2021-09-16 10:13:09 Projekt uchwały na druku nr 246 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. sesja XXVIII za
2021-09-29 14:09:10 Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej. sesja XXIX za
2021-09-29 14:40:01 - druk nr 248 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVII/242/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, sesja XXIX za
2021-09-29 14:28:05 Wniosek 1. Zmiana terenu działki67/2, 68/1 oraz 34 obręb Wardyń z MN1 na Up/Us. sesja XXIX za
2021-09-29 14:29:45 Wniosek 2.1. Zmiana terenu przeznaczenia działki obręb Korytowo, część działek: 26/8, 158/10, 212/12. sesja XXIX przeciw
2021-09-29 14:30:54 Wniosek 2.2. Obręb Korytowo. Przeznaczenie działki 158/11 na tereny rekreacyjne. sesja XXIX przeciw
2021-09-29 14:32:15 Wniosek 2.3. W obrębie Witoszyn przeznaczenie działki 3/2 na teren rekreacyjny. sesja XXIX przeciw
2021-09-29 14:33:04 Wniosek 3. Zmiana terenu - działka nr 35- pod Cmentarz Komunalny w miejscowości Wardyń. sesja XXIX przeciw
2021-09-29 14:33:48 Wniosek 4.1. Uwzględnienie działki 158/10 jako nowy cmentarz w Korytowie. sesja XXIX przeciw
2021-09-29 14:34:29 Wniosek 4.2. Przeznaczenie działki 3/2 obręb Witoszyn na teren rekreacyjny. sesja XXIX przeciw
2021-09-29 14:35:12 Wniosek 4.3. Ujęcie działki nr 158/11 obr. Korytowo na teren rekreacyjny. sesja XXIX przeciw
2021-09-29 14:36:36 - druk nr 249 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno, sesja XXIX za
2021-09-29 14:41:52 - druk nr 250 w niedochodzeniu należności przypadających Gminie Choszczno oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, sesja XXIX za
2021-09-29 14:43:03 - druk nr 251 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021, sesja XXIX za
2021-09-29 14:44:05 - druk nr 252 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034. sesja XXIX za
2021-09-29 14:05:32 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 253 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gorzowskiej, ul. Fabrycznej i ul. Wysokiej w mieście Choszczno. sesja XXIX za
2021-09-29 14:52:30 - druk nr 253 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gorzowskiej, ul. Fabrycznej i ul. Wysokiej w mieście Choszczno. sesja XXIX za
2021-09-29 14:07:59 Przesunięcie na początek porządku obrad na druku nr 249 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno, sesja XXIX za
2021-11-03 14:06:16 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 256 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. sesja XXX za
2021-11-03 14:08:53 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 257 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej. sesja XXX za
2021-11-03 14:09:49 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 258 w sprawie wynagrodzenie Burmistrza Choszczna - Roberta Adamczyka. sesja XXX za
2021-11-03 14:13:38 Projekt uchwały na druku nr 254 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021. sesja XXX za
2021-11-03 14:14:54 Projekt uchwały na druku nr 255 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034. sesja XXX za
2021-11-03 14:24:50 Projekt uchwały na druku nr 256 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. sesja XXX za
2021-11-03 14:26:27 Projekt uchwały na druku nr 257 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej. sesja XXX za
2021-11-03 14:34:36 Projekt uchwały na druku nr 258 w sprawie wynagrodzenie Burmistrza Choszczna - Roberta Adamczyka. sesja XXX za
2021-11-25 10:06:47 Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Miejskiej. sesja XXXI za
2021-11-25 10:09:22 - druk nr 259 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty sesja XXXI za
2021-11-25 10:13:19 - druk nr 260 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sesja XXXI za
2021-11-25 10:18:32 - druk nr 261 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2034, sesja XXXI za
2021-11-25 10:49:36 - druk nr 262 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XXXI za
2021-11-25 11:16:09 - druk nr 263 w sprawie skargi na działalność Burmistrza, sesja XXXI za
2021-11-25 11:17:27 - druk nr 264 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021, sesja XXXI za
2021-11-25 11:19:34 - druk nr 265 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, sesja XXXI za
2021-11-25 11:21:31 - druk nr 266 w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne, sesja XXXI za
2021-11-25 11:27:33 - druk nr 267 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sesja XXXI za
2021-11-25 11:31:27 - druk nr 268 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/257/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna – Roberta Adamczyka. sesja XXXI za
2021-11-25 10:48:12 Wniosek radnego Andrzeja Korzeniewskiego dotyczącego zmiany uchwały budżetowej. sesja XXXI przeciw
2021-11-25 11:14:54 Wniosek formalny radnego Piotra Sobczaka. sesja XXXI przeciw
2021-12-29 12:07:39 Wprowadzenie do porządku obrad projektu na druku nr 273 w sprawie Przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. sesja XXXII za
2021-12-29 12:09:24 Wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały na druku nr 274 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. sesja XXXII za
2021-12-29 12:10:05 Wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały na druku nr 275 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Choszczno a Gminą Drawno. sesja XXXII za
2021-12-29 12:10:49 Wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały na druku nr 276 w sprawie skargi na decyzje Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie. sesja XXXII za
2021-12-29 12:11:29 Wprowadzenie do porządku obrad projektu na druku nr 277 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2022. sesja XXXII za
2021-12-29 12:19:02 - druk nr 270 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie. sesja XXXII za
2021-12-29 12:22:15 druk nr 272 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021. sesja XXXII za
2021-12-29 12:24:48 druk nr 273 w sprawie Przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. sesja XXXII za
2021-12-29 12:27:35 druk nr 274 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. sesja XXXII za
2021-12-29 12:29:13 nr 275 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Choszczno a Gminą Drawno. sesja XXXII za
2021-12-29 12:37:12 - druk nr 276 w sprawie skargi na decyzje Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie. sesja XXXII za
2021-12-29 12:48:04 - druk nr 277 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2022. sesja XXXII za
2022-01-14 11:26:30 Druk nr 278 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XXXIII za
2022-01-14 11:28:09 Druk nr 279 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. sesja XXXIII za
2022-01-14 11:25:00 Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji Pani Ireny Piątek sesja XXXIII za
2022-02-16 12:07:13 Przyjęcie protokołów z XXXI, XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej. sesja XXXIV za
2022-02-16 12:58:36 - druk nr 269 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2022, sesja XXXIV za
2022-02-16 13:12:40 - druk nr 271 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choszczno na rok szkolny 2021/2022 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, sesja XXXIV za
2022-02-16 13:14:41 - druk nr 280 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Choszczno uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, sesja XXXIV za
2022-02-16 13:19:43 - druk nr 281 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XXXIV za
2022-02-16 13:20:52 - druk nr 282 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2034, sesja XXXIV za
2022-02-16 13:23:10 - druk nr 284 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, sesja XXXIV za
2022-02-16 12:56:41 - druk nr 285 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030, sesja XXXIV za
2022-02-16 13:39:00 - druk nr 286 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2022, sesja XXXIV za
2022-02-16 12:05:42 Zmiana w porządku obrad druk nr 283 i druk nr 285 w pierwszej kolejności. sesja XXXIV za
2022-02-16 12:26:50 Wycofanie wniosku na druku 283 sesja XXXIV za
2022-02-16 13:11:26 Wniosek Pani Radnej Kasior żeby stawki pozostały takie jak w projekcie uchwały przedstawionym przez Pana Burmistrza sesja XXXIV za
2022-03-24 12:04:09 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji. sesja XXXV za
2022-03-24 12:58:22 - druk nr 283 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, sesja XXXV za
2022-03-24 13:38:18 - druk nr 287 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/207/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie, sesja XXXV za
2022-03-24 13:39:31 - druk nr 288 w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, sesja XXXV za
2022-03-24 13:50:03 - druk nr 289 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2022 roku, sesja XXXV za
2022-03-24 14:05:42 - druk nr 291 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XXXV za
2022-03-24 14:06:32 - druk nr 292 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2034, sesja XXXV za
2022-03-24 14:10:09 - druk nr 293 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2022 r. na realizację projektu pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII”. sesja XXXV za
2022-03-24 12:55:27 wniosek o zmianę druk nr 283 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, W paragrafie 5 wykreślamy słowo "może zostać zawarta" zastępujemy słowem " jest zawierana". sesja XXXV za
2022-03-24 13:35:24 Głosowanie: - druk nr 290 w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno, sesja XXXV wstrzymał się
2022-03-24 13:33:28 W druku nr 290 w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno, w par 6 wykreślić słowa i urządzeń wykorzystujących siłę wiatru sesja XXXV wstrzymał się
2022-03-24 13:47:37 W druku 289 jako kolejny punkt należy wpisać zgłoszenia od mieszkańców gminy Choszczno o bezdomności zwierząt w dni wolne i święta przyjmuje schronisko zwierząt w Choszcznie sesja XXXV za
2022-03-24 13:49:03 W druku 289 wykreślenie w par. 10 ust. 1 w rozdz. 9 wykreślić słowo lokalny. sesja XXXV za
2022-04-14 12:02:23 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 303 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia. sesja XXXVI za
2022-04-14 12:04:09 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej. sesja XXXVI za
2022-04-14 12:06:45 - druk nr 295 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2022, sesja XXXVI za
2022-04-14 12:08:16 - druk nr 296 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem działki 403/6, obr. 3 Choszczno, na rzecz spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, sesja XXXVI za
2022-04-14 12:09:08 - druk nr 297 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem działki 529/3 obr. 3 Choszczno, na rzecz spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, sesja XXXVI za
2022-04-14 12:10:42 - druk nr 298 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XXXVI za
2022-04-14 12:13:12 - druk nr 299 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Choszczno długoterminowej pożyczki, sesja XXXVI za
2022-04-14 12:14:13 - druk nr 300 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XXXVI za
2022-04-14 12:14:59 - druk nr 301 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2034, sesja XXXVI za
2022-04-14 12:16:19 - druk nr 302 zmieniający uchwałę NR XL/285/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Choszczno. sesja XXXVI za
2022-04-14 12:22:03 - druk nr 303 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia. sesja XXXVI za
2022-05-04 15:07:54 - druk nr 305 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 sesja XXXVII za
2022-06-02 12:03:51 Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej. sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:06:31 - druk nr 304 zmieniający uchwałę Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku, sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:08:10 - druk nr 306 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:09:20 - druk nr 307 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo, sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:11:28 - druk nr 308 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Choszcznie i objęcie udziałów przez Gminę Choszczno, sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:22:41 - druk nr 309 zmieniający uchwałę Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno, sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:24:53 - druk nr 310 w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Choszcznie, sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:25:48 - druk nr 311 w sprawie utworzenia Żłobka Nr 2 w Choszcznie. sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:39:05 - druk nr 312 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania, sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:56:38 - druk nr 313 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2021, sesja XXXVIII za
2022-06-02 13:15:58 - druk nr 314 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. sesja XXXVIII za
2022-06-23 09:36:34 - druk nr 312 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XXXIX za
2022-06-23 09:38:08 - druk nr 313 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037, sesja XXXIX za
2022-06-23 09:40:03 - druk nr 314 zmieniający uchwałę nr XXXVIII/308/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Choszcznie, sesja XXXIX za
2022-06-23 09:41:00 - druk nr 315 zmieniający uchwałę nr XXXVIII/309/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłóbka Nr 2 w Choszcznie. sesja XXXIX za
2022-08-11 12:07:33 Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej. sesja XL za
2022-08-11 12:08:55 - druk nr 316 zmieniający uchwałę NR XLI/299/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, sesja XL za
2022-08-11 12:11:17 - druk nr 317 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie, sesja XL za
2022-08-11 12:12:21 - druk nr 318 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Tęczowa Kraina” w Choszcznie, sesja XL za
2022-08-11 12:12:53 - druk nr 319 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie, sesja XL za
2022-08-11 12:13:30 - druk nr 320 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszcznie, sesja XL za
2022-08-11 12:15:17 - druk nr 321 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choszczno w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, sesja XL za
2022-08-11 12:16:16 - druk nr 322 zmieniający uchwałę Nr XXXII/241/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie, sesja XL za
2022-08-11 12:17:26 - druk nr 323 zmieniający uchwałę Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie, sesja XL za
2022-08-11 12:18:21 - druk nr 324 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Korytowo, sesja XL za
2022-08-11 12:19:29 - druk nr 325 w sprawie wysokości opłaty i wyżywienia dziecka w Żłobku Nr 1 oraz Żłobku Nr 2 w Choszcznie, sesja XL za
2022-08-11 12:21:09 - druk nr 326 uchylający uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających opiekunów na terenie Gminy Choszczno. sesja XL za
2022-08-11 12:22:32 - druk nr 327 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XL za
2022-08-11 12:23:14 - druk nr 328 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037, sesja XL za
2022-08-11 12:24:35 - druk nr 329 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/265/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Choszczno oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, sesja XL za
2022-08-11 12:32:50 - druk nr 330 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2022 roku. sesja XL za
2022-08-11 12:04:47 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 331 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. sesja XL za
2022-08-11 12:38:19 -- druk nr 331 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. sesja XL za
2022-09-29 12:05:16 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 339 w sprawie przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Choszczno na lata 2022-2037” sesja XLI za
2022-09-29 12:06:48 Wprowadzenie do porządku obrad projektu chwały na druku nr 340 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie sesja XLI za
2022-09-29 12:10:32 Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej. sesja XLI za
2022-09-29 12:27:56 - druk nr 332 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Choszczno E”, sesja XLI za
2022-09-29 12:28:50 - druk nr 333 zmieniająca uchwałę Nr VI/41.2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno, sesja XLI za
2022-09-29 12:29:56 - druk nr 334 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Tęczowa Kraina” w Choszcznie, sesja XLI za
2022-09-29 12:31:15 - druk nr 335 w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu pn. „Wsparcia kompetencji cyfrowych w Gminie Choszczno” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.10 doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych, sesja XLI za
2022-09-29 12:33:08 - druk nr 336 zmieniający uchwałę Nr XL/326/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Nr 1 i Żłobku Nr 2 w Choszcznie, sesja XLI za
2022-09-29 12:33:57 - druk nr 337 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XLI za
2022-09-29 12:34:57 - druk nr 338 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037. sesja XLI za
2022-09-29 13:01:23 - druk nr 339 w sprawie przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Choszczno na lata 2022-2037” sesja XLI za
2022-09-29 13:04:06 - druk nr 340 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie sesja XLI za
2022-09-29 13:05:56 - druk nr 341 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. sesja XLI za
2022-09-29 12:07:50 Wprowadzenie do porządku obrad projektu na druku nr 341 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. sesja XLI za
2022-09-29 12:08:43 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 342 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową „Tęczowa Kraina” w Choszcznie oraz zmiany aktu założycielskiego sesja XLI za
2022-09-29 12:09:25 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 343 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie oraz zmiany aktu założycielskiego sesja XLI za
2022-09-29 13:07:26 - druk nr 342 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową „Tęczowa Kraina” w Choszcznie oraz zmiany aktu założycielskiego sesja XLI za
2022-09-29 13:08:56 - druk nr 343 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie oraz zmiany aktu założycielskiego sesja XLI za
2022-09-29 12:24:36 zamknięcie dyskusji sesja XLI za
2022-09-29 12:53:42 Wniosek Radnego Gumulińskiego: W założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowa dla Gminy Choszczno na lata 2022-2037 wprowadzić zapisy: - strona 20 po słowach np. kolektory słoneczne dodać "i turbiny wiatrowe" - strona 21 po wyrazach w Studium wyznacza się tereny do wytwarzania energii elektrycznej itd. - strona 21 po wyrazach biomasę dodać "urządzenia wykorzystujące siłę wiatru(Farmy Wiatrowe) itp." - strona 56 po wyrazach np. kolektory słoneczne dodać "urządzenia wykorzystujące siłę wiatru(farmy wiatrowe)" - strona 86 po wyrazach energii słonecznej dodać "i wiatru" - strona 93 po wyrazach wykorzystanie źródeł geotermalnych dodać "i wiatru" - strona 93 po wyrazach oraz pomp ciepła dodać "a także urządzeń korzystających siłę wiatru" - strona 100 po wyrazach (instalacja kolektorów słonecznych dodać "turbiny wiatrowe") sesja XLI za
2022-09-29 13:22:15 Wniosek formalny: Opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w części gminy Choszczno sesja XLI przeciw