Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Choszczno

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jerzy Miładowski

Jerzy Miładowski

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: 258, przynależność: Centrum Samorządowe - Odrodzenie, klub: Klub Centrum Samorządowe - Odrodzenie

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 10:20:19 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o wybór Wiceprzewodniczących Rady. Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 10:25:46 Wniosek o poszerzenie porządku obrad w celu podjęcia uchwał w sprawie powołania składu osobowego wszystkich komisji. Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 11:39:13 Kto z Państwa Radnych jest za tym aby skład Komisji Skrutacyjnej był taki sam jak przy wyborze na Przewodniczącego Rady? Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 10:31:24 Wniosek o przegłosowanie en blok kandydatów do Komisji Skrutacyjnej: Panie Ewa Jabłońska Irena Piątek Magdalena Lisiak Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 11:43:31 Wniosek o 2 Przewodniczących Rady. Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 12:43:22 Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 12:48:25 Komisja Rewizyjna - Wojciech Sierakowski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 12:50:00 Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 12:51:52 Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 12:53:10 Komisja Rewizyjna - Jakub Pialik Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 12:55:28 Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) przeciw
2018-11-22 13:02:34 Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Wojciech Sierakowski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:04:10 Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Andrzej Zakrzewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:05:47 Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:06:53 Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Piotr Wierzba Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:08:03 Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) przeciw
2018-11-22 13:12:53 Komisja Budżetu i Finansów - Zbigniew Żółkiewicz Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:14:19 Komisja Budżetu i Finansów - Wojciech Sierakowski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:16:48 Komisja Budżetu i Finansów - Andrzej Zakrzewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:18:06 Komisja Budżetu i Finansów - Jerzy Miładowski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:19:23 Komisja Budżetu i Finansów - Piotr Wierzba Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:20:26 Komisja Budżetu i Finansów - Magdalena Lisiak Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:24:35 Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Jerzy Gumuliński Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:25:52 Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Maciej Zadka Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:27:20 Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Ewa Jabłońska Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:28:43 Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Irena Piątek Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:29:49 Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Jakub Pialik Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:30:55 Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Andrzej Korzeniewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:32:29 Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Marzena Kiejrys Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:36:08 Komisja Wsi i Rolnictwa - Jerzy Miładowski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:37:28 Komisja Wsi i Rolnictwa - Kazimierz Czapiewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:38:42 Komisja Wsi i Rolnictwa - Krzysztof Połomski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:39:53 Komisja Wsi i Rolnictwa - Irena Piątek Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:42:13 Komisja Wsi i Rolnictwa - Sylwester Stefański Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:43:44 Komisja Wsi i Rolnictwa - Magdalena Lisiak Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:48:10 Komisja Oświaty i Kultury - Ewa Jabłońska Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:50:14 Komisja Oświaty i Kultury - Stefan Szemlij Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:51:39 Komisja Oświaty i Kultury - Jerzy Gumuliński Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:53:10 Komisja Oświaty i Kultury - Maciej Zadka Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:54:24 Komisja Oświaty i Kultury - Anetta Bikowska Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:56:12 Komisja Oświaty i Kultury - Michał Ostraszewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-22 13:57:26 Komisja Oświaty i Kultury - Sylwester Stefański Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) przeciw
2018-11-22 13:59:25 Komisja Oświaty i Kultury - Marzena Kiejrys Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
2018-11-29 14:14:47 Projekt uchwały na druku nr 328 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w budynku kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie. Sesja II za
2018-11-29 14:16:40 Projekt uchwały na druku nr 332 w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie oraz nadania mu statutu. Sesja II za
2018-11-29 14:18:40 Projekt uchwały na druku nr 333 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”. Sesja II za
2018-11-29 14:34:15 Projekt uchwały na druku nr 10 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty. Sesja II za
2018-11-29 14:43:29 Projekt uchwały na druku nr 11 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018. Sesja II za
2018-11-29 15:07:34 Projekt uchwały na druku nr 12 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna – Roberta Adamczyka. Sesja II za
2018-11-29 14:45:52 Projekt uchwały na druku nr 13 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Choszcznie. Sesja II za
2018-11-29 14:50:43 Projekt uchwały na druku nr 14 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty. Sesja II za
2018-11-29 14:56:38 Projekt uchwały na druku nr 15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Sesja II za
2018-11-29 14:08:25 Wniosek o przeniesienie druku nr 12 po druku nr 15. Sesja II za
2018-11-29 15:04:39 Wniosek o obniżeniu stawki kwoty z 4800zł na 4000zł wynagrodzenia Burmistrza Choszczna Sesja II przeciw
2018-12-19 14:11:24 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej Sesja III za
2018-12-19 14:55:28 Projekt uchwały na druku nr 330 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 Sesja III za
2018-12-19 15:05:33 Projekt uchwały na druku nr 331 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033 Sesja III za
2018-12-19 15:06:55 Projekt uchwały na druku nr 16 w sprawie upoważnienie Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Choszcznie Sesja III za
2018-12-19 15:17:44 Projekt uchwały na druku nr 17 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2019 Sesja III za
2018-12-19 15:45:53 Projekt uchwały na druku nr 19 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sesja III za
2018-12-19 15:54:45 Projekt uchwały na druku nr 20 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sesja III za
2018-12-19 15:57:03 Projekt uchwały na druku nr 21 w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2018-2028 Sesja III za
2018-12-19 15:58:21 Projekt uchwały na druku nr 22 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Sesja III za
2018-12-19 15:39:18 Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja III za
2018-12-19 15:41:39 Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja III za
2018-12-19 15:39:59 Komisja Rewizyjna - Wojciech Sierakowski Sesja III za
2018-12-19 15:40:49 Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz Sesja III za
2018-12-19 15:50:36 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja III za
2018-12-19 15:51:20 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Piotr Wierzba Sesja III za
2018-12-19 15:49:07 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Wojciech Sierakowski Sesja III za
2018-12-19 15:42:59 Komisja Rewizyjna - Irena Piątek Sesja III za
2018-12-19 15:43:45 Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior Sesja III wstrzymał się
2018-12-19 15:49:59 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Jerzy Gumuliński Sesja III za
2018-12-19 15:52:26 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja III przeciw
2019-01-21 14:17:21 Druk nr 25 zmieniający uchwałę Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym. Sesja IV za
2019-01-21 14:20:56 Druk nr 26 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego (dot. Komisji Rewizyjnej). Sesja IV za
2019-01-21 14:22:37 Druk nr 27 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego (dot. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji). Sesja IV za
2019-01-21 14:24:29 Druk nr 23 w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących i zarządu osiedli w Choszcznie. Sesja IV za
2019-01-21 14:25:58 Druk nr 24 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. Sesja IV za
2019-02-14 14:10:48 Przyjęcie protokołów z III i IV sesji Rady Miejskiej. Sesja V za
2019-02-14 14:12:43 Druk nr 28 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie. Sesja V za
2019-02-14 14:16:20 Druk nr 29 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Sesja V za
2019-02-14 14:17:48 Druk nr 30 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Sesja V za
2019-02-14 14:19:12 Druk nr 31 w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Sesja V za
2019-02-14 14:20:13 Druk nr 32 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2019. Sesja V za
2019-02-14 14:28:00 Druk nr 37 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja V za
2019-02-14 14:29:40 Druk nr 38 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033. Sesja V za
2019-02-14 14:07:39 Zmiana w porządku obrad - druk 37 i 38 po druku 32. Sesja V za
2019-02-14 14:41:49 Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior Sesja V przeciw
2019-02-14 14:43:56 Komisja Rewizyjna - Wojciech Sierakowski Sesja V za
2019-02-14 14:45:00 Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja V za
2019-02-14 14:46:29 Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja V za
2019-02-14 14:47:25 Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz Sesja V za
2019-02-14 14:48:27 Komisja Rewizyjna - Jakub Pialik Sesja V za
2019-02-14 14:52:28 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja V przeciw
2019-02-14 14:53:39 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Wojciech Sierakowski Sesja V za
2019-02-14 14:55:19 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja V za
2019-02-14 14:56:20 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Zakrzewski Sesja V za
2019-02-14 14:57:13 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Piotr Wierzba Sesja V za
2019-02-14 15:11:45 Komisja Budżetu i Finansów - Piotr Sobczak Sesja V za
2019-02-14 15:12:12 Komisja Budżetu i Finansów - Sylwester Stefański Sesja V za
2019-02-14 15:13:46 Komisja Wsi i Rolnictwa - Piotr Sobczak Sesja V za
2019-02-14 15:42:49 Wniosek o przekazanie do komisji infrastruktury i gospodarki skargi złożonej przez mieszkańska Choszczna. Sesja V za
2019-03-28 14:19:12 Druk nr 39 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno. Sesja VI za
2019-03-28 14:26:47 Druk nr 40 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja VI za
2019-03-28 14:28:13 Druk nr 41 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2019 roku. Sesja VI za
2019-03-28 14:29:34 Druk nr 44 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadanych psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sesja VI za
2019-03-28 14:31:09 Druk nr 45 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie. Sesja VI za
2019-03-28 14:32:40 Druk nr 46 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja VI za
2019-03-28 14:33:56 Druk nr 47 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033. Sesja VI za
2019-03-28 14:36:14 Druk nr 48 w sprawie zawarcia z Powiatem Choszczeńskim porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie. Sesja VI za
2019-03-28 14:39:08 Druk nr 49 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno. Sesja VI za
2019-03-28 14:43:12 Druk nr 43 w sprawie skargi Pani E. W. na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja VI za
2019-03-28 14:08:00 Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej. Sesja VI za
2019-03-28 14:16:55 Wniosek aby w par. 4 aby wykreślić podpunkt 5 abcd Sesja VI przeciw
2019-03-28 14:45:38 Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja VI za
2019-03-28 14:46:44 Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz Sesja VI za
2019-03-28 14:47:29 Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja VI za
2019-03-28 14:48:19 Komisja Rewizyjna - Jakub Pialik Sesja VI za
2019-03-28 14:49:01 Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior Sesja VI przeciw
2019-03-28 14:52:14 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Zakrzewski Sesja VI za
2019-03-28 14:52:59 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja VI za
2019-03-28 14:53:50 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Piotr Wierzba Sesja VI za
2019-03-28 14:54:37 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja VI przeciw
2019-03-28 14:56:45 Komisja Wsi i Rolnictwa - Teresa Kasior Sesja VI za
2019-04-30 12:31:53 druk nr 50 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Choszcznie przy ul. Sportowej zabudowanej budynkiem hotelowym, oznaczonej numerami działek 860/3 i 860/5, Sesja VII za
2019-04-30 12:34:03 druk nr 51 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadanych psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, Sesja VII za
2019-04-30 12:35:34 druk nr 52 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin w Gminie Choszczno, Sesja VII za
2019-04-30 12:50:38 druk nr 53 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019, Sesja VII za
2019-04-30 12:53:21 druk nr 54 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019 – 2033, Sesja VII za
2019-04-30 13:21:10 druk nr 55 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie, Sesja VII za
2019-04-30 13:26:19 druk nr 56 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Sesja VII za
2019-04-30 12:17:13 Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej. Sesja VII za
2019-04-30 13:29:21 Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja VII za
2019-04-30 13:30:30 Komisja Rewizyjna - Wojciech Sierakowski Sesja VII za
2019-04-30 13:31:12 Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja VII za
2019-04-30 13:32:00 Komisja Rewizyjna - Jakub Pialik Sesja VII za
2019-04-30 13:32:49 Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior Sesja VII przeciw
2019-04-30 13:36:11 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Wojciech Sierakowski Sesja VII za
2019-04-30 13:36:53 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Zakrzewski Sesja VII za
2019-04-30 13:37:50 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja VII za
2019-04-30 13:38:47 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Piotr Wierzba Sesja VII za
2019-04-30 13:39:31 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja VII przeciw
2019-04-30 13:50:49 Kto jest za zamknięciem dyskusji. Sesja VII za
2019-05-28 12:03:44 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej. Sesja VIII za
2019-05-28 12:05:52 druk nr 57 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno od dnia 1 września 2019 r., Sesja VIII za
2019-05-28 12:06:53 druk nr 58 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r., Sesja VIII za
2019-05-28 12:08:01 druk nr 59 zmieniający uchwałę Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno, Sesja VIII za
2019-05-28 12:09:49 - druk nr 60 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019, Sesja VIII za
2019-05-28 12:11:21 - druk nr 61 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034, Sesja VIII za
2019-05-28 12:27:42 - druk nr 62 w sprawie utworzenia i organizacji niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju przy ul. Rynek w Choszcznie, Sesja VIII za
2019-05-28 12:33:36 Komisja Rewizyjna -Teresa Kasior Sesja VIII wstrzymał się
2019-05-28 12:31:23 Komisja Rewizyjna - Wojciech Sierakowski Sesja VIII za
2019-05-28 12:32:34 Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja VIII za
2019-05-28 12:30:38 Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja VIII za
2019-05-28 12:32:04 Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz Sesja VIII za
2019-05-28 12:33:02 Komisja Rewizyjna - Jakub Pialik Sesja VIII za
2019-05-28 12:38:31 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja VIII wstrzymał się
2019-05-28 12:35:59 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Wojciech Sierakowski Sesja VIII za
2019-05-28 12:37:16 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja VIII za
2019-05-28 12:36:30 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Zakrzewski Sesja VIII za
2019-05-28 12:37:53 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Piotr Wierzba Sesja VIII za
2019-05-28 12:19:58 Kto z Państwa jest za 5 min przerwą. Sesja VIII za
2019-06-17 12:36:40 druk nr 63 w sprawie przyjęcia statutu obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Wolności 41 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno, Sesja IX za
2019-06-17 12:38:53 druk nr 64 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników, Sesja IX za
2019-06-17 12:44:26 druk nr 65 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019, Sesja IX za
2019-06-17 12:45:36 druk nr 66 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno, Sesja IX za
2019-06-17 14:01:44 druk nr 67 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania, Sesja IX za
2019-06-17 14:10:04 druk nr 68 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2018, Sesja IX za
2019-06-17 14:55:51 druk nr 69 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. Sesja IX za
2019-06-17 12:12:48 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku 70 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2019. Sesja IX za
2019-06-17 12:15:07 Projekt uchwały na druku nr 71 w sprawie skargi Pana Piotra Sobczaka na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja IX za
2019-06-17 12:15:50 Projekt uchwały na druku nr 72 w sprawie skargi mieszkańców miejscowości Rudniki na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja IX za
2019-06-17 12:16:20 Projekt uchwały na druku nr 73 w sprawie skargi Pana Kazimierza Oleksy na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja IX za
2019-06-17 12:17:04 Projekt uchwały na druku nr 74 w sprawie skargi Pana Marka Witkowskiego na działalność Kierownika M-GOPS w Choszcznie. Sesja IX za
2019-06-17 12:17:35 Projekt uchwały na druku nr 75 w sprawie skargi Pana Piotra Sobczaka na działalność kierownika Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego. Sesja IX za
2019-06-17 12:18:45 Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Choszcznie. Sesja IX za
2019-06-17 12:40:56 Zespół opiniujący - Anetta Bikowska Sesja IX za
2019-06-17 12:41:37 Zespół opiniujący - Ewa Jabłońska Sesja IX za
2019-06-17 12:42:29 Zespół opiniujący - Jerzy Gumuliński Sesja IX za
2019-06-17 13:08:38 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku 70 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2019. Sesja IX za
2019-06-17 13:20:59 Projekt uchwały na druku nr 71 w sprawie skargi Pana Piotra Sobczaka na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja IX za
2019-06-17 13:21:42 Projekt uchwały na druku nr 72 w sprawie skargi mieszkańców miejscowości Rudniki na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja IX za
2019-06-17 13:29:42 Projekt uchwały na druku nr 73 w sprawie skargi Pana Kazimierza Oleksy na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja IX za
2019-06-17 13:31:42 Projekt uchwały na druku nr 74 w sprawie skargi Pana Marka Witkowskiego na działalność Kierownika M-GOPS w Choszcznie. Sesja IX za
2019-06-17 13:34:22 Projekt uchwały na druku nr 75 w sprawie skargi Pana Piotra Sobczaka na działalność kierownika Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego. Sesja IX za
2019-06-17 12:53:19 Kontrola stałej organizacji ruchu na ul Fabrycznej w Choszcznie. Sesja IX przeciw
2019-06-17 12:55:51 Kontrola zajęcia pasa drogowego dróg gminnych i dróg publicznych. Sesja IX przeciw
2019-06-17 13:04:37 Kontrola podstawy utworzenia działalności MUP Sp. Zo.o w Choszcznie. Zbadanie struktury organizacyjnej , nabór i zakup udziałów w spółce. Sesja IX przeciw
2019-06-17 13:05:57 Kontrola realizacji porozumienia pkmiędzy Gminą Choszczno a ZZDW w Koszalinie w sprawie realizacji przebudowy ul. jagiełły i Drawieńskiej. Sesja IX przeciw
2019-06-17 13:06:56 Kontrola prawidłowości wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno usługowego na działkach 236/8, 236/10,obr 3 . na skrzyż. ul. Bol. Chrobrego i Mur Pld dolny. Sesja IX przeciw
2019-08-29 12:07:28 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej. Sesja X za
2019-08-29 12:09:37 druk nr 76 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie, Sesja X za
2019-08-29 12:11:33 druk nr 77 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie, Sesja X za
2019-08-29 12:13:06 druk nr 78 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową „Tęczowa Kraina” w Choszcznie, Sesja X za
2019-08-29 12:13:53 druk nr 79 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie, Sesja X za
2019-08-29 12:14:32 druk nr 80 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie, Sesja X za
2019-08-29 12:15:53 druk nr 81 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno, Sesja X za
2019-08-29 12:16:58 druk nr 82 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego, Sesja X za
2019-08-29 12:19:49 druk nr 84 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034, Sesja X za
2019-08-29 12:18:18 druk nr 83 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019, Sesja X za
2019-08-29 12:22:30 druk nr 85 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 r. na realizację projektu pn: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce – Choszczno”. Sesja X za
2019-10-28 12:12:11 Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Miejskiej. Sesja XII za
2019-10-28 12:13:40 druk nr 86 w sprawie nadania ulicy w Choszcznie. Sesja XII za
2019-10-28 12:14:53 druk nr 87 w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy. Sesja XII za
2019-10-28 12:16:25 druk nr 88 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. Sesja XII za
2019-10-28 12:43:59 druk nr 90 w sprawie skargi Pani J. S. na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja XII za
2019-10-28 12:45:20 druk nr 92 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Sesja XII za
2019-10-28 12:46:06 druk nr 93 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie. Sesja XII za
2019-10-28 12:53:37 druk nr 94 w sprawie powierzenia „Centrum Rekreacji i Sportu” Spółce z o.o. z siedzibą w Choszcznie zadań Gminy Choszczno w zakresie spraw związanych z kulturą fizyczną i turystyką, w tym terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi Sesja XII za
2019-10-28 13:22:42 druk nr 95 w sprawie wyrażenia zgody ma sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno oznaczonych numerami działek 230/9, 859, 860/6, 813/4, 813/7 i 825/1. Sesja XII za
2019-10-28 12:06:42 Druk nr 96 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urzadzeń uzytecznosci publicznej przekazanych w administrowanie choszczenskiemu zarządowi nieruchomosci komunalnych. Sesja XII za
2019-10-28 12:08:56 Druk nr 97 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja XII za
2019-10-28 12:09:32 Druk nr 98 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034. Sesja XII za
2019-10-28 12:10:58 Wycofanie druku nr 90. Sesja XII przeciw
2019-10-28 12:42:37 Wniosek o zamknięcie dyskusji. Sesja XII za
2019-10-28 13:24:56 Druk nr 96 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urzadzeń uzytecznosci publicznej przekazanych w administrowanie choszczenskiemu zarządowi nieruchomosci komunalnych. Sesja XII za
2019-10-28 13:27:57 Druk nr 97 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja XII za
2019-10-28 13:29:49 Druk nr 98 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034. Sesja XII za
2019-10-28 13:38:24 komisja skrutacyjna Piotr Sobczak Maciej Zadka Jakub Pialik Sesja XII za
2019-11-29 14:16:15 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej. Sesja XIII za
2019-11-29 14:17:37 druk nr 99 zmieniający uchwałę Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno, Sesja XIII za
2019-11-29 14:23:37 druk nr 102 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Choszczno E” Sesja XIII za
2019-11-29 14:24:33 druk nr 103 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin, Sesja XIII za
2019-11-29 14:25:50 druk nr 104 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, Sesja XIII za
2019-11-29 14:29:02 druk nr 105 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, Sesja XIII za
2019-11-29 14:43:36 druk nr 106 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie, Sesja XIII za
2019-11-29 14:45:54 druk nr 107 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja XIII za
2019-11-29 14:08:28 - druk nr 108 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno, Sesja XIII za
2019-11-29 14:09:34 - druk nr 109 uchylający uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, Sesja XIII za
2019-11-29 14:10:30 - druk nr 110 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno, Sesja XIII za
2019-11-29 14:12:08 - druk nr 111 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Choszczno, Sesja XIII za
2019-11-29 14:12:52 - druk nr 112 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Sesja XIII za
2019-11-29 14:13:26 - druk nr 113 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Sesja XIII za
2019-11-29 14:14:41 - druk nr 114 w sprawie skargi mieszkańców Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMREDBUD” na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja XIII za
2019-11-29 14:15:31 - punkt 5 dotyczący dwóch protokołów Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli zgodnie z planem pracy Komisji. Sesja XIII za
2019-11-29 15:47:25 kto jest za druk nr 108 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno, Sesja XIII za
2019-11-29 15:56:37 kto jest za: druk nr 109 uchylający uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, Sesja XIII za
2019-11-29 15:57:20 - kto jest za: druk nr 110 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno, Sesja XIII za
2019-11-29 15:58:06 - kto jest za: druk nr 111 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Choszczno, Sesja XIII za
2019-11-29 15:59:40 - kto jest za: druk nr 112 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Sesja XIII za
2019-11-29 16:00:14 - kto jest za: druk nr 113 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Sesja XIII za
2019-11-29 16:35:08 - kto jest za: druk nr 114 w sprawie skargi mieszkańców Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMREDBUD” na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja XIII za
2019-11-29 16:33:47 Wniosek o zamknięcie syskusji. Sesja XIII za
2019-12-20 12:16:25 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej. Sesja XIV za
2019-12-20 12:31:18 druk nr 100 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2020, Sesja XIV za
2019-12-20 12:37:57 druk nr 101 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034, Sesja XIV za
2019-12-20 12:42:17 druk nr 115 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Choszcznie, Sesja XIV za
2019-12-20 12:44:11 druk nr 116 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2020, Sesja XIV za
2019-12-20 12:59:19 druk nr 117 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, Sesja XIV za
2019-12-20 13:09:23 druk nr 118 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2020, Sesja XIV za
2019-12-20 13:10:50 druk nr 119 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja XIV za
2019-12-20 12:12:50 WNIOSEK o wprowadzenie projektu uchwały na druku nr 122 w sprawie uruchomienia oraz określenia zasad funkcjonowania „Klubu Senior +” w Choszcznie, Sesja XIV za
2019-12-20 12:14:11 WNIOSEK o wprowadzenie do porządku na druku nr 123 zmieniającego uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sesja XIV za
2019-12-20 13:12:59 druk nr 120 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPZP.07.06.00-32-K033/19 pn. „Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Choszczno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Sesja XIV za
2019-12-20 13:15:20 druk nr 121 zmieniający uchwałę Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno. Sesja XIV za
2019-12-20 12:15:29 WNIOSEK o wprowadzenie protokół nr 3/2019 i protokół nr 4/2019 z kontroli Urzędu Miejskiego. Sesja XIV za
2019-12-20 13:22:21 druk nr 122 w sprawie uruchomienia oraz określenia zasad funkcjonowania „Klubu Senior +” w Choszcznie, Sesja XIV za
2019-12-20 13:24:29 druk nr 123 zmieniającego uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sesja XIV za
2020-02-07 13:27:59 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej. Sesja XV za
2020-02-07 14:10:56 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2020. Sesja XV za
2020-02-07 14:29:21 Uchwała w sprawie utworzenia Sołectwa Stawin w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Koplin oraz zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Choszczno. Sesja XV za
2020-02-07 14:34:31 Uchwała w sprawie utworzenia Sołectwa Krzowiec w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Kołki oraz zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Choszczno. Sesja XV za
2020-02-07 13:53:34 Głosowanie za zamknieciem dyskusju Sesja XV za
2020-02-07 14:03:17 Kontrola wydatków poniesionych na funkcjonowanie Gminy ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności wydawania, celowości i zasadności ponoszonych kosztów za 2019r. i I kw. 2020r. Sesja XV przeciw
2020-02-07 14:08:23 Struktura organizacyjna CRS sp. z.o.o., koszty funkcjonowania i zakres działania za rok 2019 i I półrocze 2020r Sesja XV przeciw
2020-02-07 14:09:41 Przygotowanie się i realizacja obowiązków MPGK w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy za 2019r. i pierwsze połrocze 2020r Sesja XV przeciw
2020-05-15 12:06:37 Wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad na druku nr 148 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno. Sesja XVI za
2020-05-15 12:07:51 Wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad na druku nr 149 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sesja XVI za
2020-05-15 12:12:38 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej. Sesja XVI za
2020-05-15 12:15:03 Projekt uchwały na druku nr 138 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 r. na realizację projektu pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce – Choszczno”. Sesja XVI za
2020-05-15 12:19:58 Projekt uchwały na druku nr 139 w sprawie sprawienia przez Gminę Choszczno pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych. Sesja XVI za
2020-05-15 12:41:42 Projekt uchwały na druku nr 140 w sprawie zamiaru likwidacji czterech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. Sesja XVI za
2020-05-15 12:46:15 Projekt uchwały na druku nr 141 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2020 roku. Sesja XVI za
2020-05-15 13:07:12 Projekt uchwały na druku nr 142 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XVI za
2020-05-15 13:08:55 Projekt uchwały na druku nr 143 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034. Sesja XVI za
2020-05-15 13:21:25 Projekt uchwały na druku nr 144 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XVI za
2020-05-15 13:23:34 Projekt uchwały na druku nr 145 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Sesja XVI za
2020-05-15 13:25:34 Projekt uchwały na druku nr 146 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Sesja XVI za
2020-05-15 13:26:32 Projekt uchwały na druku nr 147 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choszczno na lata 2020-2022. Sesja XVI za
2020-05-15 13:56:24 Projekt uchwały na druku nr 148 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno, Sesja XVI za
2020-05-15 14:03:45 Projekt uchwały na druku nr 149 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sesja XVI za
2020-05-15 12:09:36 wniosek radnego gumuliń◙skiego Sesja XVI za
2020-06-30 12:06:38 Wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad na druku nr 165 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034. Sesja XVII za
2020-06-30 12:04:42 Wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad na druku nr 164 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Sesja XVII za
2020-06-30 12:10:08 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej. Sesja XVII za
2020-06-30 12:11:59 Projekt uchwały na druku nr 150 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zamęcinie. Sesja XVII za
2020-06-30 12:14:13 Projekt uchwały na druku nr 152 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. Sesja XVII za
2020-06-30 12:15:14 Projekt uchwały na druku nr 153 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Sesja XVII za
2020-06-30 12:16:36 Projekt uchwały na druku nr 157 w sprawie utworzenia Sołectwa Oraczewice w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Sulino oraz zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Choszczno. Sesja XVII za
2020-06-30 12:18:27 Projekt uchwały na druku nr 158 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Sesja XVII za
2020-06-30 12:19:48 Projekt uchwały na druku nr 159 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. Sesja XVII za
2020-06-30 12:22:16 Projekt uchwały na druku nr 160 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową „Tęczowa Kraina” w Choszcznie. Sesja XVII za
2020-06-30 12:23:25 Projekt uchwały na druku nr 161w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie. Sesja XVII za
2020-06-30 12:24:00 Projekt uchwały na druku nr 162w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie. Sesja XVII za
2020-06-30 12:25:15 Projekt uchwały na druku nr 163 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XVII za
2020-06-30 12:26:42 Projekt uchwały na druku nr 165 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034. Sesja XVII za
2020-06-30 12:28:22 Projekt uchwały na druku nr 164 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Lomunalnych. Sesja XVII za
2020-06-30 13:33:23 Projekt uchwały na druku nr 154 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania. Sesja XVII za
2020-06-30 13:44:28 Projekt uchwały na druku nr 155 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2019. Sesja XVII za
2020-06-30 14:35:35 Projekt uchwały na druku nr 156 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. Sesja XVII za
2020-10-29 12:22:39 Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej. Sesja XXI za
2020-10-29 12:26:20 Projekt uchwały na druku nr 179 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Korytowo. Sesja XXI za
2020-10-29 12:53:41 Projekt uchwały na druku nr 180 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja XXI za
2020-10-29 12:57:05 Projekt uchwały na druku nr 181 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. Sesja XXI za
2020-10-29 13:04:44 Projekt uchwały na druku nr 182 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Sesja XXI za
2020-10-29 13:06:52 Projekt uchwały na druku nr 184 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XXI za
2020-12-02 12:41:49 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej. Sesja XXII za
2020-12-02 12:46:48 - druk nr 188 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy Choszczno, Sesja XXII za
2020-12-02 12:48:21 - druk nr 189 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, Sesja XXII za
2020-12-02 12:49:59 - druk nr 190 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/106/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, Sesja XXII za
2020-12-02 12:54:03 - druk nr 191 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, Sesja XXII za
2020-12-02 12:55:25 - druk nr 192 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024, Sesja XXII za
2020-12-02 13:04:57 - druk nr 193 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2021, Sesja XXII za
2020-12-02 13:06:29 - druk nr 194 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020, Sesja XXII za
2020-12-02 13:10:54 - druk nr 195 w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze. Sesja XXII za
2020-12-02 12:16:38 OBECNOŚĆ Sesja XXII za
2020-12-02 13:01:57 Podjęcie wniosku Radnego Jerzego Gumulińskiego dot. dołączenia do instytucji zarządów osiedli Sesja XXII wstrzymał się
2020-12-21 11:59:26 Lista obecności na sesji w dniu 21 grudnia 2021 r. sesja XXIII za
2020-12-21 12:04:10 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 204 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. sesja XXIII za
2020-12-21 12:06:22 Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miejskiej. sesja XXIII za
2020-12-21 12:14:06 - druk nr 186 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034, sesja XXIII za
2020-12-21 13:30:17 - druk nr 187 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2021, sesja XXIII za
2020-12-21 13:33:17 - druk nr 197 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020, sesja XXIII za
2020-12-21 13:34:54 - druk nr 198 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie, sesja XXIII za
2020-12-21 14:10:11 - druk nr 199 w sprawie likwidacji czterech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie oraz dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. sesja XXIII za
2020-12-21 14:14:22 - druk nr 200 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego jezioro „Kluki” na jezioro „Klukom”, sesja XXIII za
2020-12-21 14:19:51 - druk nr 201 w sprawie skargi na działalność Burmistrza, sesja XXIII za
2020-12-21 14:53:54 - druk nr 202 w sprawie skargi na działalność Burmistrza, sesja XXIII za
2020-12-21 15:04:03 - druk nr 203 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2021. sesja XXIII za
2020-12-21 15:06:50 - druk nr 204 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. sesja XXIII za
2020-12-21 12:46:36 Wniosek zdjęcie z poz. 7 zał 4 100 tyś złotych i przekazanie na dokończenie ul. Rybackiej i Westerplatte zał 4 poz. 2 sesja XXIII za
2020-12-21 13:01:04 Wniosek - Usunięcie z pkt. 13 zał. 4 - 600 tyś. złotych oraz z 200 tyś złotych z działu 75023 rodz. 4010 i przekazanie tej kwoty na remont drogi dojazdowej do miejscowości Krzowiec - łącznie 800 tyś. złotych sesja XXIII przeciw
2020-12-21 13:24:34 Wniosek czy Państwo wyrażacie zgodę o reasumpcję głosowania wniosku radnego Jerzego Gumulińskiego sesja XXIII przeciw
2020-12-21 14:08:02 Wniosek formalny radnego Piotra Sobczaka o wykreślenie z uchwały o likwidacji bibliotek filii w Sławęcinie sesja XXIII przeciw
2020-12-21 14:51:48 Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. sesja XXIII za
2021-03-12 12:48:20 - druk nr 215 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo, sesja XXIV przeciw
2021-03-12 12:56:37 - druk nr 216 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2021 roku, sesja XXIV za
2021-03-12 12:57:56 - druk nr 217 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2021, sesja XXIV za
2021-03-12 13:09:15 - druk nr 218 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021, sesja XXIV za
2021-03-12 13:11:07 - druk nr 219 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034, sesja XXIV za
2021-03-12 13:13:05 - druk nr 220 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerami działki 1412, Obr. 3 Choszczno, na rzecz spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, sesja XXIV za
2021-03-12 13:16:06 - druk nr 221 w sprawie zwolnienia z opłaty o której mowa w art. 111 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 r., przyznania zwrotu określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców oraz przedłużenia terminu na jej wniesienie, sesja XXIV za
2021-03-12 13:24:44 - druk nr 222 w sprawie skargi na bezczynność organu, sesja XXIV za
2021-03-12 13:36:39 - druk nr 223 w sprawie skargi na działalność Burmistrza. sesja XXIV za
2021-03-12 13:48:26 - druk nr 224 w sprawie ustalenia zasad przekazywania składników mienia Gminy Choszczno do korzystania dla Sołectw na terenie Gminy Choszczno. sesja XXIV przeciw
2021-03-12 12:55:32 Głosowanie za wnioskiem Andrzeja Korzeniewskiego dot. aby rozwiązać problem zgłoszeniowy w weekendy i święta , podać numer telefonu i adres do zgłoszenia dot. zwierząt bezdomnych sesja XXIV przeciw
2021-03-30 10:11:27 Lista obecności na XXV sesji w dniu 30 marca 2021 r. sesja XXV za
2021-03-30 10:16:19 Druk nr 225 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021. sesja XXV za
2021-05-31 12:01:28 Obecność sesja XXVI za
2021-05-31 12:08:35 Przyjęcie protokołów XXIV i XXV sesja XXVI za
2021-05-31 12:12:32 - druk nr 226 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Choszczno a Gminą Suchań dotyczącego powierzenia Gminie Choszczno realizacji zadania publicznego Gminy Suchań w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Suchań do Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie. sesja XXVI za
2021-05-31 12:25:04 - druk nr 227 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/122/99 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 września 1999 r. w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku i nadania statutu, sesja XXVI za
2021-05-31 12:29:28 - druk nr 228 w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, sesja XXVI za
2021-05-31 12:32:02 - druk nr 229 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, sesja XXVI za
2021-05-31 12:47:34 - druk nr 230 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021, sesja XXVI za
2021-05-31 12:49:26 - druk nr 231 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034, sesja XXVI za
2021-05-31 12:55:29 - druk nr 235 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Choszcznie przy ul. Wolvegi, oznaczonych numerami działek 3,4,5 obr. 1 m. Choszczno. sesja XXVI za
2021-05-31 13:15:57 - druk nr 232 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania, sesja XXVI za
2021-05-31 13:25:32 - druk nr 233 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2020, sesja XXVI za
2021-05-31 14:01:38 - druk nr 234 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. sesja XXVI za
2021-06-30 12:05:29 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej. sesja XXVII za
2021-06-30 12:10:58 - druk nr 236 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie, sesja XXVII za
2021-06-30 12:12:10 - druk nr 237 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową „Tęczowa Kraina” w Choszcznie, sesja XXVII za
2021-06-30 12:13:04 - druk nr 238 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie, sesja XXVII za
2021-06-30 12:13:53 - druk nr 239 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie, sesja XXVII za
2021-06-30 12:45:06 - druk nr 240 w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, sesja XXVII za
2021-06-30 13:01:52 - druk nr 241 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021, sesja XXVII za
2021-06-30 13:03:09 - druk nr 242 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034, sesja XXVII za
2021-06-30 13:05:45 - druk nr 243 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, sesja XXVII za
2021-06-30 13:07:59 - druk nr 244 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Korytowo, sesja XXVII za
2021-06-30 13:19:58 - druk nr 245 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla miasta i gminy 2013- 2024, Plan Czteroletni – aktualizacja na lata 2021 – 2024. sesja XXVII za
2021-06-30 12:44:25 Wniosek o zamknięcie dyskusji sesja XXVII za
2021-09-16 10:07:37 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 246 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. sesja XXVIII za
2021-09-16 10:11:56 Projekt uchwały na druku nr 247 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021. sesja XXVIII za
2021-09-16 10:13:09 Projekt uchwały na druku nr 246 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. sesja XXVIII za
2021-09-29 14:09:10 Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej. sesja XXIX za
2021-09-29 14:40:01 - druk nr 248 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVII/242/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, sesja XXIX za
2021-09-29 14:28:05 Wniosek 1. Zmiana terenu działki67/2, 68/1 oraz 34 obręb Wardyń z MN1 na Up/Us. sesja XXIX za
2021-09-29 14:29:45 Wniosek 2.1. Zmiana terenu przeznaczenia działki obręb Korytowo, część działek: 26/8, 158/10, 212/12. sesja XXIX przeciw
2021-09-29 14:30:54 Wniosek 2.2. Obręb Korytowo. Przeznaczenie działki 158/11 na tereny rekreacyjne. sesja XXIX przeciw
2021-09-29 14:32:15 Wniosek 2.3. W obrębie Witoszyn przeznaczenie działki 3/2 na teren rekreacyjny. sesja XXIX przeciw
2021-09-29 14:33:04 Wniosek 3. Zmiana terenu - działka nr 35- pod Cmentarz Komunalny w miejscowości Wardyń. sesja XXIX przeciw
2021-09-29 14:33:48 Wniosek 4.1. Uwzględnienie działki 158/10 jako nowy cmentarz w Korytowie. sesja XXIX przeciw
2021-09-29 14:34:29 Wniosek 4.2. Przeznaczenie działki 3/2 obręb Witoszyn na teren rekreacyjny. sesja XXIX przeciw
2021-09-29 14:35:12 Wniosek 4.3. Ujęcie działki nr 158/11 obr. Korytowo na teren rekreacyjny. sesja XXIX przeciw
2021-09-29 14:36:36 - druk nr 249 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno, sesja XXIX za
2021-09-29 14:41:52 - druk nr 250 w niedochodzeniu należności przypadających Gminie Choszczno oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, sesja XXIX za
2021-09-29 14:43:03 - druk nr 251 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021, sesja XXIX za
2021-09-29 14:44:05 - druk nr 252 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034. sesja XXIX za
2021-09-29 14:05:32 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 253 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gorzowskiej, ul. Fabrycznej i ul. Wysokiej w mieście Choszczno. sesja XXIX za
2021-09-29 14:52:30 - druk nr 253 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gorzowskiej, ul. Fabrycznej i ul. Wysokiej w mieście Choszczno. sesja XXIX za
2021-09-29 14:07:59 Przesunięcie na początek porządku obrad na druku nr 249 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno, sesja XXIX za
2021-11-03 14:06:16 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 256 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. sesja XXX za
2021-11-03 14:08:53 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 257 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej. sesja XXX za
2021-11-03 14:09:49 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 258 w sprawie wynagrodzenie Burmistrza Choszczna - Roberta Adamczyka. sesja XXX za
2021-11-03 14:13:38 Projekt uchwały na druku nr 254 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021. sesja XXX za
2021-11-03 14:14:54 Projekt uchwały na druku nr 255 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034. sesja XXX za
2021-11-03 14:24:50 Projekt uchwały na druku nr 256 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. sesja XXX za
2021-11-03 14:26:27 Projekt uchwały na druku nr 257 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej. sesja XXX za
2021-11-03 14:34:36 Projekt uchwały na druku nr 258 w sprawie wynagrodzenie Burmistrza Choszczna - Roberta Adamczyka. sesja XXX za
2021-11-25 10:06:47 Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Miejskiej. sesja XXXI za
2021-11-25 10:09:22 - druk nr 259 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty sesja XXXI za
2021-11-25 10:13:19 - druk nr 260 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sesja XXXI za
2021-11-25 10:18:32 - druk nr 261 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2034, sesja XXXI za
2021-11-25 10:49:36 - druk nr 262 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XXXI za
2021-11-25 11:16:09 - druk nr 263 w sprawie skargi na działalność Burmistrza, sesja XXXI za
2021-11-25 11:17:27 - druk nr 264 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021, sesja XXXI za
2021-11-25 11:19:34 - druk nr 265 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, sesja XXXI za
2021-11-25 11:21:31 - druk nr 266 w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne, sesja XXXI za
2021-11-25 11:27:33 - druk nr 267 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sesja XXXI za
2021-11-25 11:31:27 - druk nr 268 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/257/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna – Roberta Adamczyka. sesja XXXI za
2021-11-25 10:48:12 Wniosek radnego Andrzeja Korzeniewskiego dotyczącego zmiany uchwały budżetowej. sesja XXXI przeciw
2021-11-25 11:14:54 Wniosek formalny radnego Piotra Sobczaka. sesja XXXI przeciw
2022-01-14 11:26:30 Druk nr 278 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XXXIII za
2022-01-14 11:28:09 Druk nr 279 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. sesja XXXIII za
2022-01-14 11:25:00 Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji Pani Ireny Piątek sesja XXXIII za
2022-02-16 12:07:13 Przyjęcie protokołów z XXXI, XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej. sesja XXXIV za
2022-02-16 12:58:36 - druk nr 269 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2022, sesja XXXIV za
2022-02-16 13:12:40 - druk nr 271 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choszczno na rok szkolny 2021/2022 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, sesja XXXIV za
2022-02-16 13:14:41 - druk nr 280 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Choszczno uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, sesja XXXIV za
2022-02-16 13:19:43 - druk nr 281 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XXXIV za
2022-02-16 13:20:52 - druk nr 282 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2034, sesja XXXIV za
2022-02-16 13:23:10 - druk nr 284 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, sesja XXXIV za
2022-02-16 12:56:41 - druk nr 285 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030, sesja XXXIV za
2022-02-16 13:39:00 - druk nr 286 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2022, sesja XXXIV za
2022-02-16 12:05:42 Zmiana w porządku obrad druk nr 283 i druk nr 285 w pierwszej kolejności. sesja XXXIV za
2022-02-16 12:26:50 Wycofanie wniosku na druku 283 sesja XXXIV za
2022-02-16 13:11:26 Wniosek Pani Radnej Kasior żeby stawki pozostały takie jak w projekcie uchwały przedstawionym przez Pana Burmistrza sesja XXXIV za
2022-03-24 12:04:09 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji. sesja XXXV za
2022-03-24 12:58:22 - druk nr 283 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, sesja XXXV wstrzymał się
2022-03-24 13:38:18 - druk nr 287 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/207/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie, sesja XXXV za
2022-03-24 13:39:31 - druk nr 288 w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, sesja XXXV za
2022-03-24 13:50:03 - druk nr 289 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2022 roku, sesja XXXV za
2022-03-24 14:05:42 - druk nr 291 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XXXV za
2022-03-24 14:06:32 - druk nr 292 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2034, sesja XXXV za
2022-03-24 14:10:09 - druk nr 293 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2022 r. na realizację projektu pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII”. sesja XXXV za
2022-03-24 12:55:27 wniosek o zmianę druk nr 283 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, W paragrafie 5 wykreślamy słowo "może zostać zawarta" zastępujemy słowem " jest zawierana". sesja XXXV za
2022-03-24 13:35:24 Głosowanie: - druk nr 290 w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno, sesja XXXV przeciw
2022-03-24 13:33:28 W druku nr 290 w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno, w par 6 wykreślić słowa i urządzeń wykorzystujących siłę wiatru sesja XXXV za
2022-03-24 13:47:37 W druku 289 jako kolejny punkt należy wpisać zgłoszenia od mieszkańców gminy Choszczno o bezdomności zwierząt w dni wolne i święta przyjmuje schronisko zwierząt w Choszcznie sesja XXXV za
2022-03-24 13:49:03 W druku 289 wykreślenie w par. 10 ust. 1 w rozdz. 9 wykreślić słowo lokalny. sesja XXXV za
2022-04-14 12:02:23 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 303 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia. sesja XXXVI za
2022-04-14 12:04:09 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej. sesja XXXVI za
2022-04-14 12:06:45 - druk nr 295 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2022, sesja XXXVI za
2022-04-14 12:08:16 - druk nr 296 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem działki 403/6, obr. 3 Choszczno, na rzecz spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, sesja XXXVI za
2022-04-14 12:09:08 - druk nr 297 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem działki 529/3 obr. 3 Choszczno, na rzecz spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, sesja XXXVI za
2022-04-14 12:10:42 - druk nr 298 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XXXVI za
2022-04-14 12:13:12 - druk nr 299 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Choszczno długoterminowej pożyczki, sesja XXXVI za
2022-04-14 12:14:13 - druk nr 300 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XXXVI za
2022-04-14 12:14:59 - druk nr 301 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2034, sesja XXXVI za
2022-04-14 12:16:19 - druk nr 302 zmieniający uchwałę NR XL/285/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Choszczno. sesja XXXVI za
2022-04-14 12:22:03 - druk nr 303 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia. sesja XXXVI za
2022-05-04 15:07:54 - druk nr 305 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 sesja XXXVII za
2022-06-02 12:03:51 Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej. sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:06:31 - druk nr 304 zmieniający uchwałę Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku, sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:08:10 - druk nr 306 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:09:20 - druk nr 307 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo, sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:11:28 - druk nr 308 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Choszcznie i objęcie udziałów przez Gminę Choszczno, sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:22:41 - druk nr 309 zmieniający uchwałę Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno, sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:24:53 - druk nr 310 w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Choszcznie, sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:25:48 - druk nr 311 w sprawie utworzenia Żłobka Nr 2 w Choszcznie. sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:39:05 - druk nr 312 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania, sesja XXXVIII za
2022-06-02 12:56:38 - druk nr 313 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2021, sesja XXXVIII za
2022-06-02 13:15:58 - druk nr 314 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. sesja XXXVIII za
2022-06-23 09:36:34 - druk nr 312 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XXXIX za
2022-06-23 09:38:08 - druk nr 313 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037, sesja XXXIX za
2022-06-23 09:40:03 - druk nr 314 zmieniający uchwałę nr XXXVIII/308/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Choszcznie, sesja XXXIX za
2022-06-23 09:41:00 - druk nr 315 zmieniający uchwałę nr XXXVIII/309/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłóbka Nr 2 w Choszcznie. sesja XXXIX za
2022-08-11 12:07:33 Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej. sesja XL za
2022-08-11 12:08:55 - druk nr 316 zmieniający uchwałę NR XLI/299/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, sesja XL za
2022-08-11 12:11:17 - druk nr 317 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie, sesja XL za
2022-08-11 12:12:21 - druk nr 318 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Tęczowa Kraina” w Choszcznie, sesja XL za
2022-08-11 12:12:53 - druk nr 319 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie, sesja XL za
2022-08-11 12:13:30 - druk nr 320 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszcznie, sesja XL za
2022-08-11 12:15:17 - druk nr 321 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choszczno w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, sesja XL za
2022-08-11 12:16:16 - druk nr 322 zmieniający uchwałę Nr XXXII/241/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie, sesja XL za
2022-08-11 12:17:26 - druk nr 323 zmieniający uchwałę Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie, sesja XL za
2022-08-11 12:18:21 - druk nr 324 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Korytowo, sesja XL za
2022-08-11 12:19:29 - druk nr 325 w sprawie wysokości opłaty i wyżywienia dziecka w Żłobku Nr 1 oraz Żłobku Nr 2 w Choszcznie, sesja XL za
2022-08-11 12:21:09 - druk nr 326 uchylający uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających opiekunów na terenie Gminy Choszczno. sesja XL za
2022-08-11 12:22:32 - druk nr 327 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XL za
2022-08-11 12:23:14 - druk nr 328 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037, sesja XL za
2022-08-11 12:24:35 - druk nr 329 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/265/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Choszczno oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, sesja XL za
2022-08-11 12:32:50 - druk nr 330 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2022 roku. sesja XL za
2022-08-11 12:04:47 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 331 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. sesja XL za
2022-08-11 12:38:19 -- druk nr 331 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. sesja XL za
2022-09-29 12:05:16 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 339 w sprawie przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Choszczno na lata 2022-2037” sesja XLI za
2022-09-29 12:06:48 Wprowadzenie do porządku obrad projektu chwały na druku nr 340 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie sesja XLI za
2022-09-29 12:10:32 Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej. sesja XLI za
2022-09-29 12:27:56 - druk nr 332 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Choszczno E”, sesja XLI za
2022-09-29 12:28:50 - druk nr 333 zmieniająca uchwałę Nr VI/41.2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno, sesja XLI za
2022-09-29 12:29:56 - druk nr 334 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Tęczowa Kraina” w Choszcznie, sesja XLI za
2022-09-29 12:31:15 - druk nr 335 w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu pn. „Wsparcia kompetencji cyfrowych w Gminie Choszczno” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.10 doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych, sesja XLI za
2022-09-29 12:33:08 - druk nr 336 zmieniający uchwałę Nr XL/326/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Nr 1 i Żłobku Nr 2 w Choszcznie, sesja XLI za
2022-09-29 12:33:57 - druk nr 337 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XLI za
2022-09-29 12:34:57 - druk nr 338 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037. sesja XLI za
2022-09-29 13:01:23 - druk nr 339 w sprawie przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Choszczno na lata 2022-2037” sesja XLI za
2022-09-29 13:04:06 - druk nr 340 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie sesja XLI za
2022-09-29 13:05:56 - druk nr 341 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. sesja XLI za
2022-09-29 12:07:50 Wprowadzenie do porządku obrad projektu na druku nr 341 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. sesja XLI za
2022-09-29 12:08:43 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 342 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową „Tęczowa Kraina” w Choszcznie oraz zmiany aktu założycielskiego sesja XLI za
2022-09-29 12:09:25 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 343 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie oraz zmiany aktu założycielskiego sesja XLI za
2022-09-29 13:07:26 - druk nr 342 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową „Tęczowa Kraina” w Choszcznie oraz zmiany aktu założycielskiego sesja XLI za
2022-09-29 13:08:56 - druk nr 343 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie oraz zmiany aktu założycielskiego sesja XLI za
2022-09-29 12:24:36 zamknięcie dyskusji sesja XLI za
2022-09-29 12:53:42 Wniosek Radnego Gumulińskiego: W założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowa dla Gminy Choszczno na lata 2022-2037 wprowadzić zapisy: - strona 20 po słowach np. kolektory słoneczne dodać "i turbiny wiatrowe" - strona 21 po wyrazach w Studium wyznacza się tereny do wytwarzania energii elektrycznej itd. - strona 21 po wyrazach biomasę dodać "urządzenia wykorzystujące siłę wiatru(Farmy Wiatrowe) itp." - strona 56 po wyrazach np. kolektory słoneczne dodać "urządzenia wykorzystujące siłę wiatru(farmy wiatrowe)" - strona 86 po wyrazach energii słonecznej dodać "i wiatru" - strona 93 po wyrazach wykorzystanie źródeł geotermalnych dodać "i wiatru" - strona 93 po wyrazach oraz pomp ciepła dodać "a także urządzeń korzystających siłę wiatru" - strona 100 po wyrazach (instalacja kolektorów słonecznych dodać "turbiny wiatrowe") sesja XLI przeciw
2022-09-29 13:22:15 Wniosek formalny: Opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w części gminy Choszczno sesja XLI wstrzymał się
2022-11-04 10:05:27 - druk nr 344 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XLII za
2022-11-04 10:07:32 - druk nr 345 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037. sesja XLII za
2022-12-01 13:07:23 Przyjęcie protokołów z XLI i XLII sesji Rady Miejskiej. sesja XLIII za
2022-12-01 13:14:58 -druk nr 346 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037, sesja XLIII za
2022-12-01 13:32:53 -druk nr 347 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2023, sesja XLIII za
2022-12-01 13:34:56 - druk nr 348 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. sesja XLIII za
2022-12-01 13:41:11 - druk nr 349 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sesja XLIII za
2022-12-01 13:43:10 - druk nr 350 w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu pn. „Gmina Choszczno wspiera pracowników” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VI Rynek pracy. Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenia aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, sesja XLIII za
2022-12-01 13:45:07 - druk nr 351 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, sesja XLIII za
2022-12-01 13:48:41 - druk nr 352 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, sesja XLIII za
2022-12-01 13:50:23 - druk nr 353 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie, sesja XLIII za
2022-12-01 14:02:51 - druk nr 354 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna, sesja XLIII za
2022-12-01 14:04:37 - druk nr 355 zmieniający uchwałę Nr XL/287/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolnych oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno, sesja XLIII za
2022-12-01 14:08:00 - druk nr 356 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno, sesja XLIII za
2022-12-01 14:14:29 - druk nr 357 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Choszczno a Gminą Drawno, sesja XLIII za
2022-12-01 14:15:46 - druk nr 359 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XLIII za
2022-12-01 14:17:40 - druk nr 360 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury i Gospodarki, sesja XLIII za
2022-12-01 14:19:21 - druk nr 361 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury. sesja XLIII za
2022-12-01 13:04:24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Choszczno w roku szkolnym 2021/2022 sesja XLIII za
2022-12-01 14:01:40 wniosek formalny radnego Andrzeja Korzeniewskiego dot. obiektów i urządzeń infrastruktury oraz urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych sesja XLIII przeciw