Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Informacja dotycząca weryfikacji prac konserwacyjnych dróg.

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Choszczna
data wpływu: 2019-04-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Sobczak radny Klub Przyszłość Gminy

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Choszczna

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-04-24