Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Finansów stała 2018-11-22 I/6/2018
Komisja Infrastruktury i Gospodarki stała 2018-11-22 I/7/2018
Komisja Oświaty i Kultury stała 2018-11-22 I/9/2018
Komisja Rewizyjna stała 0000-00-00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 0000-00-00
Komisja Wsi i Rolnictwa stała 2018-11-22 I/8/2018