Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Finansów stała 2018-11-22 I/6/2018
Komisja Infrastruktury i Gospodarki stała 2018-11-22 I/7/2018
Komisja Oświaty i Kultury stała 2018-11-22 I/9/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-12-19 III/23/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-12-19 III/24/2018
Komisja Wsi i Rolnictwa stała 2018-11-22 I/8/2018