Komisja Budżetu i Finansów

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu i Finansów

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr I/6/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy Miładowski członek
Wojciech Sierakowski członek
Piotr Sobczak członek
Sylwester Stefański członek
Piotr Wierzba 1 wiceprzewodniczący
Andrzej Zakrzewski członek
Zbigniew Żółkiewicz 0przewodniczący