Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 2 3 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
16 3 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
16 3 0 0 2