Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 2 5 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Teresa Kasior przeciw
2 Bogusław Szymański za
3 Anetta Bikowska za
4 Jerzy Gumuliński za
5 Ewa Jabłońska za
6 Marzena Kiejrys przeciw
7 Andrzej Korzeniewski przeciw
8 Jerzy Miładowski za
9 Jakub Pialik za
10 Irena Piątek za
11 Krzysztof Połomski wstrzymał się
12 Wojciech Sierakowski przeciw
13 Stefan Szemlij za
14 Maciej Zadka za
15 Andrzej Zakrzewski wstrzymał się
16 Zbigniew Żółkiewicz za
17 Piotr Sobczak przeciw
18 Kazimierz Czapiewski nieobecny
19 Michał Ostraszewski nieobecny
20 Sylwester Stefański nieobecny
21 Piotr Wierzba nieobecny