Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 2 13 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Teresa Kasior za
2 Bogusław Szymański przeciw
3 Anetta Bikowska wstrzymał się
4 Kazimierz Czapiewski przeciw
5 Jerzy Gumuliński przeciw
6 Ewa Jabłońska przeciw
7 Andrzej Korzeniewski za
8 Jerzy Miładowski przeciw
9 Michał Ostraszewski przeciw
10 Jakub Pialik przeciw
11 Irena Piątek przeciw
12 Krzysztof Połomski przeciw
13 Wojciech Sierakowski przeciw
14 Sylwester Stefański za
15 Stefan Szemlij wstrzymał się
16 Piotr Wierzba przeciw
17 Maciej Zadka przeciw
18 Andrzej Zakrzewski przeciw
19 Piotr Sobczak za
20 Marzena Kiejrys nieobecny
21 Zbigniew Żółkiewicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 0 15 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Teresa Kasior za
2 Bogusław Szymański przeciw
3 Anetta Bikowska przeciw
4 Kazimierz Czapiewski przeciw
5 Jerzy Gumuliński przeciw
6 Ewa Jabłońska przeciw
7 Andrzej Korzeniewski za
8 Jerzy Miładowski przeciw
9 Michał Ostraszewski przeciw
10 Jakub Pialik przeciw
11 Irena Piątek przeciw
12 Krzysztof Połomski przeciw
13 Wojciech Sierakowski przeciw
14 Sylwester Stefański za
15 Stefan Szemlij przeciw
16 Piotr Wierzba przeciw
17 Maciej Zadka przeciw
18 Andrzej Zakrzewski przeciw
19 Piotr Sobczak za
20 Marzena Kiejrys nieobecny
21 Zbigniew Żółkiewicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 1 14 1 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogusław Szymański przeciw
2 Anetta Bikowska przeciw
3 Kazimierz Czapiewski przeciw
4 Jerzy Gumuliński przeciw
5 Ewa Jabłońska przeciw
6 Andrzej Korzeniewski za
7 Jerzy Miładowski przeciw
8 Michał Ostraszewski przeciw
9 Jakub Pialik przeciw
10 Irena Piątek przeciw
11 Krzysztof Połomski przeciw
12 Wojciech Sierakowski przeciw
13 Sylwester Stefański za
14 Stefan Szemlij wstrzymał się
15 Piotr Wierzba przeciw
16 Maciej Zadka przeciw
17 Andrzej Zakrzewski przeciw
18 Piotr Sobczak za
19 Teresa Kasior nieoddany
20 Marzena Kiejrys nieobecny
21 Zbigniew Żółkiewicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 4 0 0 2