Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Choszczno

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "sesja XXIX ".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
5 5 8 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Teresa Kasior za
2 Bogusław Szymański za
3 Anetta Bikowska przeciw
4 Kazimierz Czapiewski przeciw
5 Ewa Jabłońska za
6 Marzena Kiejrys wstrzymał się
7 Andrzej Korzeniewski wstrzymał się
8 Jerzy Miładowski za
9 Michał Ostraszewski przeciw
10 Jakub Pialik wstrzymał się
11 Irena Piątek wstrzymał się
12 Krzysztof Połomski przeciw
13 Sylwester Stefański wstrzymał się
14 Stefan Szemlij przeciw
15 Piotr Wierzba przeciw
16 Maciej Zadka przeciw
17 Piotr Sobczak za
18 Sławomir Giziński przeciw
19 Jerzy Gumuliński nieobecny
20 Andrzej Zakrzewski nieobecny
21 Zbigniew Żółkiewicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
0 0 18 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Teresa Kasior przeciw
2 Bogusław Szymański przeciw
3 Anetta Bikowska przeciw
4 Kazimierz Czapiewski przeciw
5 Ewa Jabłońska przeciw
6 Marzena Kiejrys przeciw
7 Andrzej Korzeniewski przeciw
8 Jerzy Miładowski przeciw
9 Michał Ostraszewski przeciw
10 Jakub Pialik przeciw
11 Irena Piątek przeciw
12 Krzysztof Połomski przeciw
13 Sylwester Stefański przeciw
14 Stefan Szemlij przeciw
15 Piotr Wierzba przeciw
16 Maciej Zadka przeciw
17 Piotr Sobczak przeciw
18 Sławomir Giziński przeciw
19 Jerzy Gumuliński nieobecny
20 Andrzej Zakrzewski nieobecny
21 Zbigniew Żółkiewicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
5 0 13 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Teresa Kasior za
2 Bogusław Szymański przeciw
3 Anetta Bikowska przeciw
4 Kazimierz Czapiewski przeciw
5 Ewa Jabłońska przeciw
6 Marzena Kiejrys za
7 Andrzej Korzeniewski za
8 Jerzy Miładowski przeciw
9 Michał Ostraszewski przeciw
10 Jakub Pialik przeciw
11 Irena Piątek przeciw
12 Krzysztof Połomski przeciw
13 Sylwester Stefański za
14 Stefan Szemlij przeciw
15 Piotr Wierzba przeciw
16 Maciej Zadka przeciw
17 Piotr Sobczak za
18 Sławomir Giziński przeciw
19 Jerzy Gumuliński nieobecny
20 Andrzej Zakrzewski nieobecny
21 Zbigniew Żółkiewicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
5 0 13 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Teresa Kasior za
2 Bogusław Szymański przeciw
3 Anetta Bikowska przeciw
4 Kazimierz Czapiewski przeciw
5 Ewa Jabłońska przeciw
6 Marzena Kiejrys za
7 Andrzej Korzeniewski za
8 Jerzy Miładowski przeciw
9 Michał Ostraszewski przeciw
10 Jakub Pialik przeciw
11 Irena Piątek przeciw
12 Krzysztof Połomski przeciw
13 Sylwester Stefański za
14 Stefan Szemlij przeciw
15 Piotr Wierzba przeciw
16 Maciej Zadka przeciw
17 Piotr Sobczak za
18 Sławomir Giziński przeciw
19 Jerzy Gumuliński nieobecny
20 Andrzej Zakrzewski nieobecny
21 Zbigniew Żółkiewicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
5 0 13 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Teresa Kasior za
2 Bogusław Szymański przeciw
3 Anetta Bikowska przeciw
4 Kazimierz Czapiewski przeciw
5 Ewa Jabłońska przeciw
6 Marzena Kiejrys za
7 Andrzej Korzeniewski za
8 Jerzy Miładowski przeciw
9 Michał Ostraszewski przeciw
10 Jakub Pialik przeciw
11 Irena Piątek przeciw
12 Krzysztof Połomski przeciw
13 Sylwester Stefański za
14 Stefan Szemlij przeciw
15 Piotr Wierzba przeciw
16 Maciej Zadka przeciw
17 Piotr Sobczak za
18 Sławomir Giziński przeciw
19 Jerzy Gumuliński nieobecny
20 Andrzej Zakrzewski nieobecny
21 Zbigniew Żółkiewicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
5 0 13 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Teresa Kasior za
2 Bogusław Szymański przeciw
3 Anetta Bikowska przeciw
4 Kazimierz Czapiewski przeciw
5 Ewa Jabłońska przeciw
6 Marzena Kiejrys za
7 Andrzej Korzeniewski za
8 Jerzy Miładowski przeciw
9 Michał Ostraszewski przeciw
10 Jakub Pialik przeciw
11 Irena Piątek przeciw
12 Krzysztof Połomski przeciw
13 Sylwester Stefański za
14 Stefan Szemlij przeciw
15 Piotr Wierzba przeciw
16 Maciej Zadka przeciw
17 Piotr Sobczak za
18 Sławomir Giziński przeciw
19 Jerzy Gumuliński nieobecny
20 Andrzej Zakrzewski nieobecny
21 Zbigniew Żółkiewicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
5 0 13 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Teresa Kasior za
2 Bogusław Szymański przeciw
3 Anetta Bikowska przeciw
4 Kazimierz Czapiewski przeciw
5 Ewa Jabłońska przeciw
6 Marzena Kiejrys za
7 Andrzej Korzeniewski za
8 Jerzy Miładowski przeciw
9 Michał Ostraszewski przeciw
10 Jakub Pialik przeciw
11 Irena Piątek przeciw
12 Krzysztof Połomski przeciw
13 Sylwester Stefański za
14 Stefan Szemlij przeciw
15 Piotr Wierzba przeciw
16 Maciej Zadka przeciw
17 Piotr Sobczak za
18 Sławomir Giziński przeciw
19 Jerzy Gumuliński nieobecny
20 Andrzej Zakrzewski nieobecny
21 Zbigniew Żółkiewicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
5 0 13 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Teresa Kasior za
2 Bogusław Szymański przeciw
3 Anetta Bikowska przeciw
4 Kazimierz Czapiewski przeciw
5 Ewa Jabłońska przeciw
6 Marzena Kiejrys za
7 Andrzej Korzeniewski za
8 Jerzy Miładowski przeciw
9 Michał Ostraszewski przeciw
10 Jakub Pialik przeciw
11 Irena Piątek przeciw
12 Krzysztof Połomski przeciw
13 Sylwester Stefański za
14 Stefan Szemlij przeciw
15 Piotr Wierzba przeciw
16 Maciej Zadka przeciw
17 Piotr Sobczak za
18 Sławomir Giziński przeciw
19 Jerzy Gumuliński nieobecny
20 Andrzej Zakrzewski nieobecny
21 Zbigniew Żółkiewicz nieobecny