Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 4 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 2 4 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 2 12 1 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Teresa Kasior wstrzymał się
2 Bogusław Szymański przeciw
3 Anetta Bikowska przeciw
4 Kazimierz Czapiewski za
5 Jerzy Gumuliński przeciw
6 Ewa Jabłońska przeciw
7 Marzena Kiejrys za
8 Andrzej Korzeniewski za
9 Jerzy Miładowski przeciw
10 Michał Ostraszewski wstrzymał się
11 Irena Piątek przeciw
12 Krzysztof Połomski przeciw
13 Sylwester Stefański za
14 Stefan Szemlij przeciw
15 Piotr Wierzba przeciw
16 Maciej Zadka przeciw
17 Zbigniew Żółkiewicz przeciw
18 Sławomir Giziński przeciw
19 Jakub Pialik nieoddany
20 Andrzej Zakrzewski nieobecny
21 Piotr Sobczak nieobecny