Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 5 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Teresa Kasior wstrzymał się
2 Bogusław Szymański za
3 Anetta Bikowska za
4 Kazimierz Czapiewski za
5 Jerzy Gumuliński za
6 Ewa Jabłońska za
7 Marzena Kiejrys wstrzymał się
8 Andrzej Korzeniewski wstrzymał się
9 Michał Ostraszewski za
10 Jakub Pialik za
11 Irena Piątek za
12 Sylwester Stefański wstrzymał się
13 Stefan Szemlij za
14 Piotr Wierzba za
15 Maciej Zadka za
16 Andrzej Zakrzewski za
17 Zbigniew Żółkiewicz za
18 Piotr Sobczak wstrzymał się
19 Sławomir Giziński za
20 Jerzy Miładowski nieobecny
21 Krzysztof Połomski nieobecny