Komisja Oświaty i Kultury

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty i Kultury

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr I/9/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anetta Bikowska członek
Jerzy Gumuliński członek
Ewa Jabłońska 0przewodniczący
Marzena Kiejrys członek
Michał Ostraszewski członek
Stefan Szemlij 1 wiceprzewodniczący
Maciej Zadka członek